แชร์ข้อความนี้

รีวิวหลังทำเลสิก ของ พ.ญ.กัลย์สุดา อริยะวัตรกุล

700-439
ก่อนทำ LASIK ยอมรับว่าตัดสินใจนานมาก เพราะยังกังวลกับเรื่องเทคโนโลยี และผลข้างเคียงที่อาจจะเกิดขึ้นตามมา เช่น ตาแห้ง ขับรถตอนกลางคืนไม่ได้ จนวันหนึ่งเห็นเพื่อนมาทำ LASIK ที่ร.พ.สมิติเวช ธนบุรี แล้วได้ผลลัพธ์ดีมาก ก็เลยเกิดความมั่นใจ อีกทั้งคุณหมอมีความชำนาญ เครื่องมือทันสมัย และการบริการที่ได้มาตรฐานของเครือสมิติเวช คุณหมอไรนา เป็นกันเองมากๆ อธิบายละเอียด ทำให้ลดความกังวลไปเยอะ หลังทำ พักเพียงแค่วันเดียว รุ่งขึ้นตื่นเช้าไปตรวจตามนัด ใช้ชีวิตได้ตามปกติเลยค่ะ ขอบคุณตัวเองที่ตัดสินใจทำและเลือกใช้บริการที่นี่ ไม่ผิดหวังเลยจริงๆ

Patient Talk :           พ.ญ.กัลย์สุดา อริยะวัตรกุล

ผู้เข้ารับการแก้ไขสายตาด้วยการผ่าตัดเลสิกแบบไร้ใบมีด (Femto LASIK)

ภายใต้การรักษาของ:

พญ. ไรนา จินดาศักดิ์ สรุป:

สาขาจักษุวิทยา

จักษุวิทยา - กระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตา