TeleCare By Samitivej Virtual Hospital

Stroke TeleCare คือ

การบริการดูแลผู้ป่วย อัมพฤกษ์ อัมพาต หลังออกจากโรงพยาบาลโดยทีมแพทย์ พยาบาล และนักกายภาพบำบัด ด้วยระบบ TeleCare 24 ชั่วโมง ตอบโจทย์ผู้ป่วยและผู้ดูแล เพิ่มความอุ่นใจของคนที่คุณรัก ด้วยการบริการ

 • Virtual Hospital Via Video Call with Doctor on Duty ให้คำปรึกษาผ่านวิดีโอคอล ตลอด 24 ชั่วโมง*
 • Personalized TeleRehab via Video Call นักกายภาพเยี่ยมบ้านและฝึกสอนทำกายภาพบำบัดแบบเฉพาะบุคคลผ่านวิดีโอคอล
 • Real-Time Health Monitoring for Recurrence Prevention ติดตามค่าสุขภาพแบบเรียลไทม์ จากทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ ลดความเสี่ยงโรค ด้วย อุปกรณ์การแพทย์พร้อมระบบติดตามข้อมูลสุขภาพทางไกล เชื่อมต่อเพื่อเก็บข้อมูลค่าสุขภาพอัตโนมัติ **
 • DoCare Protect – Personal Emergency Response System อุปกรณ์ส่งสัญญาณไปยัง Call Center ทันที เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินภายในบ้านตลอด 24 ชั่วโมง เพียงกดปุ่มขอความช่วยเหลือไร้สาย***

หมายเหตุ:

 • * แพทย์ที่รับปรึกษาอาจไม่ใช่แพทย์ประจำตัวของท่าน เนื่องจากเป็นการให้บริการ 24 ชั่วโมง
 • ** อุปกรณ์การแพทย์ขึ้นกับแพ็กเกจที่ท่านเลือก
 • *** SCG Care Center บริการรับแจ้งเหตุฉุกเฉินภายในบ้าน ตามระยะสัญญาณของอุปกรณ์ Base Unit ตลอด 24 ชั่วโมง ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล

   (อาจมีค่าบริการเพิ่มเติมหากมีการเรียกรถพยาบาล ทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้น หรือส่งตัวมารักษาต่อที่โรงพยาบาล)

บริการ Stroke TeleCare เพื่อคนที่คุณห่วงใย

รายละเอียดแพ็กเกจ Post-Stroke Monitoring
Program(A)
Old-Stroke Monitoring
Program(B)
Continuous Monitoring
Program(C)
ระยะเวลาการดูแล 2 เดือน 2 เดือน 4 เดือน
การบริการเหมาะสำหรับ ผู้ป่วยที่เพิ่งเป็นอัมพฤกษ์ อัมพาต
และเพิ่งออกจากโรงพยาบาล
ผู้ป่วย อัมพฤกษ์อัมพาต ทั่วไป ที่เคยเป็นสโตรก ผู้ป่วยที่เคยใช้บริการ
โปรแกรม (A) หรือ (B)
ปรึกษาแพทย์ผ่านวิดีโอคอล 24 ชั่วโมง*
ติดตามค่าสุขภาพแบบเรียลไทม์ ตลอด 24 ชั่วโมง 7 วัน จากพยาบาลประจำตัว
ฝึกสอนทำกายภาพบำบัดแบบเฉพาะบุคคลผ่านวิดีโอคอล**
นักกายภาพบำบัดเยี่ยมบ้าน 1 ครั้ง
DoCare อุปกรณ์รับสัญญาณค่าวัดสุขภาพ พร้อมปุ่มกดขอความช่วยเหลือฉุกเฉินเมื่อเกิดอุบัติเหตุภายในบ้าน (ฟรีค่ามัดจำ) อุปกรณ์เช่ายืม 2 เดือน อุปกรณ์เช่ายืม 2 เดือน อุปกรณ์เช่ายืม 4 เดือน
เครื่องวัดความดันผ่านบลูทูธ
เครื่องวัดน้ำตาลในเลือดผ่านบลูทูธ
(ฟรี สตริปและเข็ม 2 ชุด/วัน)***
เฉพาะสตริปและเข็ม 2 ชุด/วัน
เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิร่างกาย หากซื้ออุปกรณ์เพิ่ม ไม่มีค่าใช้จ่ายในการดูแลจากพยาบาลเพิ่มเติม
เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดผ่านบลูทูธ หากซื้ออุปกรณ์เพิ่ม ไม่มีค่าใช้จ่ายในการดูแลจากพยาบาลเพิ่มเติม
ราคาโปรโมชั่น* 31,500 บาท
(15,750 บาท × 2 เดือน)
24,500 บาท
(12,250 บาท × 2 เดือน)
31,500 บาท
(7,875 บาท × 4 เดือน)

หมายเหตุ

 • * ค่าบริการรายเดือน เหมารวมการดูแลจากทีมผู้เชี่ยวชาญตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมการปรึกษาแพทย์ผ่านวิดีโอคอล (จำนวนครั้งขึ้นกับแพ็กเกจ)
 • ** ในผู้ป่วยที่เพิ่งเป็นอัมพฤกษ์ อัมพาตและเพิ่งออกจากโรงพยาบาล แนะนำให้ทำร่วมกับการทำกายภาพหลักในโรงพยาบาล
 • *** ฟรีสตริปและเข็มเท่ากับจำนวนที่ผู้ป่วยใช้งานจริงและส่งผลเข้ามาในระบบ (ไม่เกิน 2 ชุด/วัน)

 

คำถามที่พบบ่อย

A: บริการนี้เหมาะสำหรับ ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) ทุกระยะที่มีอาการ อัมพฤกษ์ อัมพาต จนถึงผู้ป่วยที่นอนติดเตียงและต้องการฟื้นฟูสุขภาพทางกาย

 

A: Stroke TeleCare คือ บริการที่เชื่อมต่อการดูแลจากโรงพยาบาลถึงผู้ป่วยที่บ้านอย่างใกล้ชิดผ่านอุปกรณ์ทางไกล โดยมีทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์คอยให้คำปรึกษา นักกายภาพบำบัดช่วยสอนการทำกายภาพ และพยาบาลช่วยติดตามค่าทางสุขภาพ เช่น ความดันโลหิต ระดับน้ำตาลในเลือด

เพื่อป้องกันโรคแทรกซ้อน เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน จึงแบ่งเบาผู้ดูแลหรือญาติ ให้อุ่นใจมากขึ้น โดยญาติหรือผู้ดูแลสามารถติดตามค่าทางสุขภาพของผู้ป่วยได้ ผ่านทางเว็บไซต์เชื่อมต่อส่วนบุคคล (Personal Link to Website)

 

A: ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) ทุกระยะที่มีอาการอัมพฤกษ์ อัมพาต จนถึงผู้ป่วยที่นอนติดเตียงและต้องการฟื้นฟูสุขภาพทางกาย โดยมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล และสามารถควบคุมโรคแทรกซ้อนอื่น ๆ ที่เป็นอยู่เดิมได้ เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน เป็นต้น

 

A:

 • Virtual Hospital via Video Call with Doctor on Duty ทีมแพทย์ให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพผ่านวิดีโอคอล ตลอด 24 ชั่วโมง*
 • Personalized TeleRehab via Video Call นักกายภาพเยี่ยมบ้านและฝึกสอนทำกายภาพบำบัดแบบเฉพาะบุคคลผ่านวิดีโอคอล
 • Real-Time Health Monitoring for Recurrence Prevention ติดตามค่าสุขภาพแบบเรียลไทม์ จากทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ ลดความเสี่ยงโรค ด้วย อุปกรณ์การแพทย์พร้อมระบบติดตามข้อมูลสุขภาพทางไกล เชื่อมต่อเพื่อเก็บข้อมูลค่าสุขภาพอัตโนมัติ **
 • DoCare Protect – Personal Emergency Response System*** ทีมช่วยเหลือฉุกเฉิน พร้อมอุปกรณ์ส่งสัญญาณไปยัง Call Center ทันที เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินภายในบ้านตลอด 24 ชั่วโมง เพียงกดปุ่มขอความช่วยเหลือไร้สาย

หมายเหตุ:

 • * แพทย์ที่รับปรึกษาอาจไม่ใช่แพทย์ประจำตัวของท่าน เนื่องจากเป็นการให้บริการ 24 ชั่วโมง
 • ** อุปกรณ์การแพทย์ขึ้นกับแพ็กเกจที่ท่านเลือก
 • *** SCG Care Center บริการรับแจ้งเหตุฉุกเฉินภายในบ้าน ตามระยะสัญญาณของอุปกรณ์ Base Unit ตลอด 24 ชั่วโมง ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล

(อาจมีค่าบริการเพิ่มเติมหากมีการเรียกรถพยาบาล ทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้น หรือส่งตัวมารักษาต่อที่โรงพยาบาล)

 

A: ท่านสามารถติดต่อแจ้งความประสงค์ หรือขอคำแนะนำเพิ่มเติม ได้ที่ เคาน์เตอร์พยาบาลที่ท่านพักรักษา หรือ ที่แผนกอายุรกรรม โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท เพื่อขอรับโบว์ชัวร์รายละเอียดสำหรับการพิจารณาหรือ ติดต่อสอบถามและขอรายละเอียดที่ Call center หมายเลขโทรศัพท์ 02-022-2222

 

A: ผู้ดูแลผู้ป่วย จำเป็นต้องได้รับการสอน การใช้เครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์ที่ต้องใช้กับผู้ป่วย รวมถึงข้อมูลที่จำเป็น เช่น การดูค่าสัญญาณชีพ (ค่าความดันโลหิต อุณหภูมิร่างกาย อัตราการเต้นของหัวใจ และการหายใจ) จากโทรศัพท์มือถือ ผ่านทางวิดีโอคอล ร่วมกับทีมพยาบาล และนักกายภาพบำบัด

เพื่อนำกลับไปใช้ดูแลผู้ป่วยที่บ้านได้ (สำหรับผู้ดูแลที่ไม่มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยี ทางทีมผู้ดูแลจะสอนให้ท่านใช้อุปกรณ์ต่างๆจนชำนาญ จนกระทั่งสามารถใช้งานได้ด้วยตัวเอง)

 

A: Stroke TeleCare มีโปรแกรม Post-Stroke Monitoring Program หรือโปรแกรมสำหรับผู้ป่วยสโตรกที่กำลังจะออกจากโรงพยาบาลไปรักษาตัวที่บ้านและมีอาการ อัมพฤกษ์ อัมพาต ภายในโปรแกรมจะมีนักกายภาพบำบัดไปเยี่ยมท่านถึงบ้าน 1 ครั้ง เพื่อให้คำแนะนำและสอนท่าทางการออกกำลังกายที่ถูกต้องในผู้ป่วยแต่ละราย หลังจากนั้นถ้าท่านมีคำถามเพิ่มเติม สามารถพูดคุยผ่านวิดีโอคอลกับนักกายภาพบำบัดได้ เพื่อรับคำแนะนำอย่างต่อเนื่องสัปดาห์ละ 1 ครั้งตามเวลาที่นัดหมาย

 

A: ท่านสามารถใช้บริการผ่าน Samitivej Virtual Hospital ที่พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง เพียงแค่ท่านโทรติดต่อผ่านทาง Samitivej Plus หรือ Line @ Samitivej เพื่อติดต่อกับพยาบาลในเบื้องต้น และถ้าผู้ป่วยที่ท่านดูแลมีอาการที่จำเป็นต้องคุยกับแพทย์ ทางพยาบาลจะโอนสายให้ท่านพูดคุยกับแพทย์ทันที และหากมีอาการที่น่าเป็นห่วง ทางโรงพยาบาลจะส่งรถพยาบาลไปรับที่บ้าน เพื่อเข้ามารับการรักษาอย่างทันท่วงที

 

A:  Real-Time Health Monitoring หรือ อุปกรณ์การแพทย์ส่งสัญญาณทางไกลทันที หลังจากทำการวัดค่าทางสุขภาพ ไปยังระบบเก็บข้อมูลซึ่งประกอบด้วย

 • Blood Pressure Device (Bluetooth) เครื่องวัดความดันผ่านบลูทูธ
 • Blood Glucose Device (Bluetooth) เครื่องวัดน้ำตาลในเลือดผ่านบลูทูธ (ฟรี สตริปและเข็ม 2 ชุด/วัน)
 • Pulse Oximeter (Bluetooth) เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดและอัตราการเต้นของหัวใจ (ชีพจร)ผ่านบลูทูธ

 

A: Stroke TeleCare by Samitivej Virtual Hospital ร่วมกับ SCG พัฒนาอุปกรณ์ส่งสัญญาณ DoCare Protect – Personal Emergency Response System ไปยัง SCG Care Center ทันที เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินภายในบ้านตลอด 24 ชั่วโมง เพียงกดปุ่มขอความช่วยเหลือไร้สาย ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล (อาจมีค่าบริการเพิ่มเติมหากมีการเรียกรถพยาบาล ทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้น หรือส่งตัวมารักษาต่อที่โรงพยาบาล)

 

A: เมื่อจบโปรแกรมการดูแลแล้ว ท่านจะได้รับสรุปบันทึกค่าความดันโลหิต ชีพจร และค่าน้ำตาลในเลือด จากการติดตามผู้ป่วยผ่านอุปกรณ์การแพทย์เชื่อมต่อทางไกล ตลอดระยะเวลาที่ร่วมโปรแกรม เพื่อให้ผู้ดูแลใช้เป็นแนวทางในการดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องด้วยตัวเองและสามารถนำข้อมูลนี้ส่งต่อแพทย์เจ้าของคนไข้เพื่อวางแผนการดูแลในอนาคต หากผู้ดูแลมีความยินดีที่ต้องการใช้บริการต่อเนื่องสามารถติดต่อ Call Center โทรศัพท์ 02-022-2222 หากใกล้ครบกำหนดการให้บริการในโปรแกรมนั้น

 

ให้คะแนนบทความนี้

คะแนน: 3.25 จาก 5 จำนวนโหวต 20 โหวด