Samitivej Parenting Center

ชั้น 3
ทุกวัน 07:00 - 20:00 น.
66 (0) 2378-9125
info@samitivej.co.th

Samitivej Parenting Center

Samitivej Parenting Center จัดตั้งขึ้นเพื่อดูแลสุขภาพจิตเด็ก โดยผ่านรากฐานที่สำคัญที่สุดของสังคม นั่นคือ สถาบันครอบครัวเน้นให้คำปรึกษาแก่พ่อแม่และผู้ปกครองโดยตรง เพื่อการส่งเสริมพัฒนาสุขภาพจิตเด็กในด้านความยืดหยุ่นทางอารมณ์ ความคิด และการปรับตัวต่อสถานการณ์ที่ยากลำบาก(child resilience) รวมไปถึงเพิ่มทักษะในการแก้ไขปัญหา เพื่อลดอัตราการเกิดปัญหาสุขภาพจิต และป้องกันการเกิดโรคทางจิตเวช

การบริการของศูนย์ครอบคลุมทุกด้าน ดังนี้

 • ให้คำปรึกษา สร้างความรู้ความเข้าใจด้านสุขภาพจิต , EQ, EF, Resilience, Growth Mindset แก่ผู้ปกครอง และครอบครัว

  • EQ : Emotional Quotient ความฉลาดทางด้านอารมณ์
  • EF : Executive Functions กระบวนการทางความคิด ควบคุมอารมณ์ การยืดหยุ่นทางความคิด ตั้งเป้าหมาย วางแผน อย่างมีประสิทธิภาพ
  • Resilience ความยืดหยุ่นทางอารมณ์ กรณีตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบาก มีแรงกดดัน หรือความเครียดสูง และสามารถฟื้นตัวฟื้นสภาพจิตใจกลับมาได้
  • Growth Mindset กรอบความคิดแบบเติบโต ที่จะสร้างให้มีแนวโน้มในการประสบความสำเร็จ
 • การส่งเสริมสุขภาพจิตและพัฒนาศักยภาพเด็กไทย เพื่อลดอัตราการเกิดปัญหาสุขภาพจิต และ ปัญหาพฤติกรรมต่างๆ เช่น

  • ขี้กลัว อ่อนแอ ไม่กล้าเผชิญหน้า
  • คิดวางแผนไม่เป็น
  • หนีปัญหา
  • ดื้อ ต่อต้าน
  • อารมณ์เศร้า วิตกกังวลสูง คิดสั้นจนทำร้ายตนเองถึงแก่ชีวิต
  • พฤติกรรมก้าวร้าว รุนแรง ทะเลาะวิวาท ทำร้ายผู้อื่น
 • จัดโปรแกรมสำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองเพื่อการรักษาโรคทางจิตเวชและปัญหาพฤติกรรมในเด็ก

โปรแกรมการรักษานี้ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกว่าเป็นการรักษาหลักสำหรับเด็กสมาธิสั้นที่อาการยังไม่มากและ/หรืออายุน้อยกว่า 6 ปี (ซึ่งควรหลีกเลี่ยงการใช้ยา) และเป็นการรักษาร่วมกับการใช้ยาในเด็กสมาธิสั้นที่อายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป ตาม National Institute for Health and Care Excellence (NICE guideline) สหราชอาณาจักร

ลักษณะของโปรแกรมจะเป็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการที่มีโครงสร้างลักษณะเฉพาะและมีแบบแผนชัดเจนอิงตาม  Russell A. Barkley (ศาสตราจารย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านสมาธิระดับโลก)  ซึ่งเหมาะสำหรับพ่อแม่ที่มีลูกเป็นเด็กสมาธิสั้น และ/หรือเป็นเด็กดื้อต่อต้าน ที่มีอายุระหว่าง 2-12 ปี

ดุแลและควบคุมโปรแกรมโดยบุคลากรผู้ทรงคุณวุฒิ

นายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ

 • จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น ผู้มีประสบการณ์ในการดูแลเด็กและวัยรุ่นในสหราชอาณาจักรและไทยกว่า 30 ปี
 • สมาชิกของราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งสหราชอาณาจักร , Royal College of Psychiatrists
 • อาจารย์กิตติมศักดิ์อาวุโส UCL and Royal free Medical School, University of London

 

แพทย์หญิง ยศมน จิรัฐวงศ์ รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ

 • จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น ศูนย์วัยรุ่น รพ.สมิติเวช ศรีนครินทร์
 • Fellowship in Advanced Child and Adolescent Mental Health, Child and Adolescent Mental Health Service, Colchester, UK, 2013

 

 

และทีมจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการและพฤติกรรม พร้อมด้วยนักจิตวิทยา นักกิจกรรมบำบัด ผู้ผ่านการฝึกอบรมมาโดยเฉพาะ

ทางศูนย์หวังเป็นอย่างยิ่งว่า งานบริการของเราจะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพให้แก่อนาคตของชาติ เพื่อความเจริญก้าวหน้าและความมั่นคงของประเทศชาติต่อไป

 

พ่อแม่ที่สนใจติดต่อสอบถาม Samitivej Parenting Center
ศูนย์พัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก ชั้น 3
รพ.สมิติเวช ศรีนครินทร์
โทร 02-3789125