การค้นหาขั้นสูง

ล้างค่าทั้งหมด

Samitivej Parenting Center

Samitivej Parenting Center จัดตั้งขึ้นเพื่อดูแลสุขภาพจิตเด็ก โดยผ่านรากฐานที่สำคัญที่สุดของสังคม นั่นคือ “สถาบันครอบครัว” เน้นให้คำปรึกษาแก่พ่อแม่และผู้ปกครองโดยตรง เพื่อการส่งเสริมพัฒนาสุขภาพจิตเด็กในด้านความยืดหยุ่นทางอารมณ์ ความคิด และการปรับตัวต่อสถานการณ์ที่ยากลำบาก

Location: Samitivej Sriracha ข้อมูลเพิ่มเติม

คลินิกฉุกเฉิน

แผนกฉุกเฉินมีกุมารแพทย์เตรียมพร้อมตลอด 24 ชม. เพื่อรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉิน

Location: Samitivej Sriracha ข้อมูลเพิ่มเติม

คลินิกทันตกรรมเด็ก

คลินิกทันตกรรมเด็กให้บริการตรวจและรักษาสุขภาพในช่องปากให้เด็กเล็ก บริการรวมถึงการป้องกันฟันผุ ป้องกันเหงือกอักเสบและทำฟันให้เด็กพิเศษ

Location: Samitivej Sriracha ข้อมูลเพิ่มเติม

คลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อในเด็ก

คลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อในเด็กให้บริการผ่าตัดรักษาของข้ออาการกระดูกเคลื่อน หรือกระดูกหัก โดยศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์มากประสบการณ์พร้อมเครื่องมือแพทย์ทันสมัยล่าสุด

Location: Samitivej Sriracha ข้อมูลเพิ่มเติม

คลินิกหู คอ จมูก เด็ก และความผิดปกติของการสื่อความหมาย

คลินิกหู คอ จมูก และความผิดปกติทางการสื่อความหมายให้บริการตรวจความผิดปกติทางอวัยวะสื่อความหมายในเด็ก

Location: Samitivej Sriracha ข้อมูลเพิ่มเติม

คลินิกเด็กนอนกรน

คลินิกเด็กนอนกรนให้บริการตรวจวินิจฉัยภาวะเด็กกรนและบำบัดอาการหายใจลำบากระหว่างนอนหลับ

Location: Samitivej Sriracha ข้อมูลเพิ่มเติม

คลินิกเด็กสุขภาพดี

คลินิกเด็กสุขภาพดีพร้อมมอบการรักษาสุขภาพโดยรวมหลายประการให้กับลูกน้อยของคุณ

Location: Samitivej Sriracha ข้อมูลเพิ่มเติม

คลินิกโภชนาการและเมตะบอลิก

คลินิกโภชนาการเด็กใส่ใจในเรื่องอาหารและสุขภาพของลูกน้อย พร้อมให้คำแนะนำและการรักษาตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัยรุ่น

Location: Samitivej Sriracha ข้อมูลเพิ่มเติม

คลินิกโรคตาเด็ก

คลินิกโรคตาเด็กให้บริการตรวจสายตา วัดระดับสายตา ตรวจจอตาและรักษาโรคทางสายตาโดยจักษุแพทย์เด็กมากประสบการณ์

Location: Samitivej Sriracha ข้อมูลเพิ่มเติม

คลินิกโรคติดเชื้อในเด็ก

คลินิกโรคติดเชื้อในเด็กให้บริการรักษาและตรวจวินิจฉัยภาวะโรคติดเชื้อในเด็ก และโรคติดเชื้อทุกชนิดรวมทั้งภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด

Location: Samitivej Sriracha ข้อมูลเพิ่มเติม

คลินิกโรคทางด้านไต

คลินิกโรคไตบริการตรวจวิเคราะห์โรคเกี่ยวกับไตและให้คำปรึกษาเรื่องแนวทางป้องกันภาวะลุกลามทางไต โรคในทางเดินปัสสาวะ อิเลกโทรไลต์ และความดันโลหิตสูงในเด็ก

Location: Samitivej Sriracha ข้อมูลเพิ่มเติม

คลินิกโรคทางเดินหายใจเด็ก

คลินิกโรคทางเดินหายใจเด็กให้บริการตรวจวินิจฉัย และรักษาผู้ป่วยกลุ่มทางเดินหายใจ และโรคปอด

Location: Samitivej Sriracha ข้อมูลเพิ่มเติม

คลินิกโรคผิวหนัง

คลินิกโรคผิวหนังให้บริการตรวจหาความผิดปกติที่ผิวหนังที่พบได้ในเด็กทั่วไป

Location: Samitivej Sriracha ข้อมูลเพิ่มเติม

คลินิกโรคพันธุกรรม

คลินิกเวชพันธุกรรมและกลุ่มอาการดาวน์มีคณะแพทย์พร้อมตรวจวินิจฉัยและรักษาอาการดาวน์และโรคทางพันธุกรรมแก่เด็กที่มีความบกพร่องแต่กำเนิด

Location: Samitivej Sriracha ข้อมูลเพิ่มเติม

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

คลินิกโรคหัวใจเด็กให้บริการรักษาและวินิจฉัยโรคเกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือดในเด็กทุกชนิด

Location: Samitivej Sriracha ข้อมูลเพิ่มเติม

บริการการเคลื่อนย้ายทารกและเด็กภาวะวิกฤต

Air Ambulance สามารถเดินทางได้ด้วยเครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์ คุณหมอบอกว่า เคยรับส่งผู้ป่วยไกลๆ ถึงอเมริกา และแคนาดานู่นแน่ะ หรือจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านใกล้ๆ อย่างลาว เวียดนาม จีน พม่า สิงคโปร์ ฮ่องกง เป็นต้น

Location: Samitivej Sriracha ข้อมูลเพิ่มเติม

ศูนย์การเจริญเติบโต ต่อมไร้ท่อและเบาหวานในเด็ก

ศูนย์การเจริญเติบโต ต่อมไร้ท่อและเบาหวานในเด็กให้ความสำคัญกับการเจริญเติบโตของเด็กและรักษาภาวะผิดปกติเกี่ยวกับฮอร์โมน

Location: Samitivej Sriracha ข้อมูลเพิ่มเติม

ศูนย์การได้ยิน

ศูนย์การได้ยินพร้อมให้บริการรักษาภาวะการได้ยินในเด็ก

Location: Samitivej Sriracha ข้อมูลเพิ่มเติม

ศูนย์ความบกพร่องในการเรียนรู้

คณะผู้บริหารโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ ได้เล็งเห็นปัญหาที่เด็กๆหลายคนมีในการเรียนรู้ จึงมีมติที่จะส่งเสริมให้มีคลินิกพิเศษสำหรับเด็กที่มีปัญหาการเรียนเฉพาะ ซึ่งใช้ชื่อว่า ศูนย์ความบกพร่องในการเรียนรู้

Location: Samitivej Sriracha ข้อมูลเพิ่มเติม

ศูนย์คุมน้ำหนักเพื่อสุขภาพ

ศูนย์คุมน้ำหนักเพื่อสุขภาพพร้อมให้บริการรักษาภาวะโรคอ้วนในเด็กและควบคุมน้ำหนักเพื่อสุขภาพที่ดีที่สุดสำหรับลูกน้อย

Location: Samitivej Sriracha ข้อมูลเพิ่มเติม

ศูนย์ดูแลผู้ป่วยเด็กและทารกภาวะวิกฤตและฉุกเฉิน

อุบัติเหตุ และสถานการณ์ฉุกเฉินของทั้งเด็กและทารก ต้องการทีมแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ให้ความช่วยเหลือตลอด 24 ชม. เพื่อช่วยชีวิตตั้งแต่ในสถานที่เกิดเหตุจนส่งรักษาต่อยังโรงพยาบาลด้วยอุปกรณ์ช่วยชีวิตสำหรับผู้ป่วยเด็กฉุกเฉินทุกประเภท และการดูแลที่มีประสิทธิภาพระหว่างการพักฟื้นเพื่อให้เด็กกลับมีชีวิตรอดปลอดภัย

Location: Samitivej Sriracha ข้อมูลเพิ่มเติม

ศูนย์ปลูกถ่ายไขกระดูกในเด็ก

สถาบันกุมารเวชใส่ใจในสุขภาพของเด็กและรักษาโรคธาลัสซีเมียและมะเร็งประเภทอื่นๆ

Location: Samitivej Sriracha ข้อมูลเพิ่มเติม

ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้

การสร้างเสริมพัฒนาการ ของเด็กปกติ ไม่ได้หมายความถึง การแทรกแซงพัฒนาการหรือเร่งรัด แต่หมายถึงการทำความรู้จักและเข้าใจลูกของเราในทุกแง่มุมเพื่อให้การกระตุ้นพัฒนาการเป็นไปอย่างสมดุลและมีความสุข

Location: Samitivej Sriracha ข้อมูลเพิ่มเติม

ศูนย์ระบบทางเดินอาหาร และโรคตับในเด็ก

คลินิกระบบทางเดินอาหารในเด็กให้บริการรักษาปัญหาเกี่ยวกับตับและระบบทางเดินอาหารทั้งหมด

Location: Samitivej Sriracha ข้อมูลเพิ่มเติม
รักษากระดูกสันหลังคด

ศูนย์รักษากระดูกสันหลังคดในเด็ก

โรงพยาบาลสมิติเวช มีความเชี่ยวชาญในการรักษากระดูกสันหลังคด โดยทีมแพทย์ที่มีความประสบการณ์นำทีมโดย ศ.นพ.เกียรติคุณ เจริญ โชติกวณิชย์ อดีตประธานสมาคมโรคกระดูกและข้อของประเทศ ภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก (President Asia Pacific Orthopedics Association) ผู้มีประสบการณ์ตรงในการรักษากระดูกสันหลังคดเป็นอย่างดี

Location: Samitivej Sriracha ข้อมูลเพิ่มเติม

ศูนย์รักษาโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องในเด็ก

กลุ่มโรคที่เกิดจากระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายผิดปกติ เป็นผลให้เกิดโรคติดเชื้อได้ง่ายและบ่อย รักษาให้หายยาก

Location: Samitivej Sriracha ข้อมูลเพิ่มเติม

ศูนย์วัยรุ่น

คลินิกจิตเวชเด็กและวัยรุ่นให้บริการตรวจและวินิจฉัยปัญหาด้านพฤติกรรม

Location: Samitivej Sriracha ข้อมูลเพิ่มเติม

ศูนย์ศัลยกรรมเด็กและทารกแรกเกิดครบวงจร

ศูนย์ศัลยกรรมเด็กและทารกครบวงจร ให้บริการด้านศัลย์ศาสตร์ทั่วไปโดยกุมารศัลย์แพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางเป็นพิเศษ

Location: Samitivej Sriracha ข้อมูลเพิ่มเติม

ศูนย์ศัลยกรรมโรคสมองและระบบประสาทในเด็ก

ศูนย์ศัลยกรรมโรคสมองและระบบประสาทในเด็กใส่ใจเกี่ยวกับการทำงานและความผิดปกติทางสมองเด็ก เรามีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่จะทำการวิเคราะห์หาสาเหตุของความผิดปกติต่างๆ

Location: Samitivej Sriracha ข้อมูลเพิ่มเติม

ศูนย์เด็กพิเศษ

ศูนย์เด็กพิเศษให้บริการรักษาเด็กที่ต้องการการช่วยเหลือเป็นพิเศษและเด็กออทิสติก เพื่อฟื้นฟูจากปัญหาการเรียนรู้รวมถึงภาวะสมาธิสั้นและเด็กที่มีปัญหาทางอารมณ์

Location: Samitivej Sriracha ข้อมูลเพิ่มเติม

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูเด็ก

คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูเด็กบริการรักษาและทำกายภาพบำบัดเพื่อช่วยลูกน้อยให้กลับมาแข็งแรงอีกครั้ง

Location: Samitivej Sriracha ข้อมูลเพิ่มเติม

ศูนย์โรคภูมิแพ้และโรคหืดในเด็ก

ให้บริการตรวจวินิจฉัยโรคโดยทีมงานกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง รักษาอาการผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง ภาวะแพ้อาหาร แพ้ยา ภาวะแพ้แบบรุนแรง รวมถึงการฉีดวัคซีนภูมิแพ้

Location: Samitivej Sriracha ข้อมูลเพิ่มเติม

ศูนย์โรคมะเร็งในเด็ก

ศูนย์ดูแลและรักษาครบวงจรสำหรับผู้ป่วยเด็กที่มีปัญหาโรคมะเร็งชนิดต่างๆ อาทิเช่น มะเร็งเม็ดเลือดขาว มะเร็งต่อมน้ำเหลือง มะเร็งของอวัยวะต่างๆ

Location: Samitivej Sriracha ข้อมูลเพิ่มเติม

ศูนย์โรคเลือดและธาลัสซีเมีย

โรคธาลัสซีเมียอาจดูน่ากลัว แต่ความจริงแล้ว หากเราสามารถดูแลตนเองให้อยู่ในสภาวะที่พร้อมต่อการเผชิญโรค ก็จะสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข

Location: Samitivej Sriracha ข้อมูลเพิ่มเติม

หอทารกแรกเกิด ทารกภาวะวิกฤตและผู้ป่วยเด็กวิกฤต

การบริการที่ให้ความสำคัญกับช่วงเวลา 28 วันแรกสำหรับเด็กแรกเกิด ผู้ป่วยเด็กทารกภาวะวิกฤต และผู้ป่วยเด็กวิกฤตโดยทีมแพทย์ และพยาบาลเฉพาะทางด้าน

Location: Samitivej Sriracha ข้อมูลเพิ่มเติม

หอผู้ป่วยทารกแรกเกิดวิกฤต

หอผู้ป่วยทารกแรกเกิดวิกฤตให้บริการรักษาทารกที่มีภาวะผิดปกติตั้งแต่อยู่ในครรภ์จนถึงแรกเกิด

Location: Samitivej Sriracha ข้อมูลเพิ่มเติม