การค้นหาขั้นสูง

ล้างค่าทั้งหมด

หอทารกแรกเกิด ทารกภาวะวิกฤตและผู้ป่วยเด็กวิกฤต

การบริการที่ให้ความสำคัญกับช่วงเวลา 28 วันแรกสำหรับเด็กแรกเกิด ผู้ป่วยเด็กทารกภาวะวิกฤต และผู้ป่วยเด็กวิกฤตโดยทีมแพทย์ และพยาบาลเฉพาะทางด้าน

Location: Samitivej Sriracha ข้อมูลเพิ่มเติม

หอผู้ป่วยทารกแรกเกิดวิกฤต

หอผู้ป่วยทารกแรกเกิดวิกฤตให้บริการรักษาทารกที่มีภาวะผิดปกติตั้งแต่อยู่ในครรภ์จนถึงแรกเกิด

Location: Samitivej Sriracha ข้อมูลเพิ่มเติม