การค้นหาขั้นสูง

ล้างค่าทั้งหมด

ศูนย์การเจริญเติบโต ต่อมไร้ท่อและเบาหวานในเด็ก

ศูนย์การเจริญเติบโต ต่อมไร้ท่อและเบาหวานในเด็กให้ความสำคัญกับการเจริญเติบโตของเด็กและรักษาภาวะผิดปกติเกี่ยวกับฮอร์โมน

Location: Samitivej Sriracha ข้อมูลเพิ่มเติม

ศูนย์การได้ยิน

ศูนย์การได้ยินพร้อมให้บริการรักษาภาวะการได้ยินในเด็ก

Location: Samitivej Sriracha ข้อมูลเพิ่มเติม

ศูนย์ความบกพร่องในการเรียนรู้

คณะผู้บริหารโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ ได้เล็งเห็นปัญหาที่เด็กๆหลายคนมีในการเรียนรู้ จึงมีมติที่จะส่งเสริมให้มีคลินิกพิเศษสำหรับเด็กที่มีปัญหาการเรียนเฉพาะ ซึ่งใช้ชื่อว่า ศูนย์ความบกพร่องในการเรียนรู้

Location: Samitivej Sriracha ข้อมูลเพิ่มเติม

ศูนย์คุมน้ำหนักเพื่อสุขภาพ

ศูนย์คุมน้ำหนักเพื่อสุขภาพพร้อมให้บริการรักษาภาวะโรคอ้วนในเด็กและควบคุมน้ำหนักเพื่อสุขภาพที่ดีที่สุดสำหรับลูกน้อย

Location: Samitivej Sriracha ข้อมูลเพิ่มเติม

ศูนย์ดูแลผู้ป่วยเด็กและทารกภาวะวิกฤตและฉุกเฉิน

อุบัติเหตุ และสถานการณ์ฉุกเฉินของทั้งเด็กและทารก ต้องการทีมแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ให้ความช่วยเหลือตลอด 24 ชม. เพื่อช่วยชีวิตตั้งแต่ในสถานที่เกิดเหตุจนส่งรักษาต่อยังโรงพยาบาลด้วยอุปกรณ์ช่วยชีวิตสำหรับผู้ป่วยเด็กฉุกเฉินทุกประเภท และการดูแลที่มีประสิทธิภาพระหว่างการพักฟื้นเพื่อให้เด็กกลับมีชีวิตรอดปลอดภัย

Location: Samitivej Sriracha ข้อมูลเพิ่มเติม

ศูนย์ปลูกถ่ายไขกระดูกในเด็ก

สถาบันกุมารเวชใส่ใจในสุขภาพของเด็กและรักษาโรคธาลัสซีเมียและมะเร็งประเภทอื่นๆ

Location: Samitivej Sriracha ข้อมูลเพิ่มเติม

ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้

การสร้างเสริมพัฒนาการ ของเด็กปกติ ไม่ได้หมายความถึง การแทรกแซงพัฒนาการหรือเร่งรัด แต่หมายถึงการทำความรู้จักและเข้าใจลูกของเราในทุกแง่มุมเพื่อให้การกระตุ้นพัฒนาการเป็นไปอย่างสมดุลและมีความสุข

Location: Samitivej Sriracha ข้อมูลเพิ่มเติม

ศูนย์ระบบทางเดินอาหาร และโรคตับในเด็ก

คลินิกระบบทางเดินอาหารในเด็กให้บริการรักษาปัญหาเกี่ยวกับตับและระบบทางเดินอาหารทั้งหมด

Location: Samitivej Sriracha ข้อมูลเพิ่มเติม
รักษากระดูกสันหลังคด

ศูนย์รักษากระดูกสันหลังคดในเด็ก

โรงพยาบาลสมิติเวช มีความเชี่ยวชาญในการรักษากระดูกสันหลังคด โดยทีมแพทย์ที่มีความประสบการณ์นำทีมโดย ศ.นพ.เกียรติคุณ เจริญ โชติกวณิชย์ อดีตประธานสมาคมโรคกระดูกและข้อของประเทศ ภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก (President Asia Pacific Orthopedics Association) ผู้มีประสบการณ์ตรงในการรักษากระดูกสันหลังคดเป็นอย่างดี

Location: Samitivej Sriracha ข้อมูลเพิ่มเติม

ศูนย์รักษาโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องในเด็ก

กลุ่มโรคที่เกิดจากระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายผิดปกติ เป็นผลให้เกิดโรคติดเชื้อได้ง่ายและบ่อย รักษาให้หายยาก

Location: Samitivej Sriracha ข้อมูลเพิ่มเติม

ศูนย์วัยรุ่น

คลินิกจิตเวชเด็กและวัยรุ่นให้บริการตรวจและวินิจฉัยปัญหาด้านพฤติกรรม

Location: Samitivej Sriracha ข้อมูลเพิ่มเติม

ศูนย์ศัลยกรรมเด็กและทารกแรกเกิดครบวงจร

ศูนย์ศัลยกรรมเด็กและทารกครบวงจร ให้บริการด้านศัลย์ศาสตร์ทั่วไปโดยกุมารศัลย์แพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางเป็นพิเศษ

Location: Samitivej Sriracha ข้อมูลเพิ่มเติม

ศูนย์ศัลยกรรมโรคสมองและระบบประสาทในเด็ก

ศูนย์ศัลยกรรมโรคสมองและระบบประสาทในเด็กใส่ใจเกี่ยวกับการทำงานและความผิดปกติทางสมองเด็ก เรามีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่จะทำการวิเคราะห์หาสาเหตุของความผิดปกติต่างๆ

Location: Samitivej Sriracha ข้อมูลเพิ่มเติม

ศูนย์เด็กพิเศษ

ศูนย์เด็กพิเศษให้บริการรักษาเด็กที่ต้องการการช่วยเหลือเป็นพิเศษและเด็กออทิสติก เพื่อฟื้นฟูจากปัญหาการเรียนรู้รวมถึงภาวะสมาธิสั้นและเด็กที่มีปัญหาทางอารมณ์

Location: Samitivej Sriracha ข้อมูลเพิ่มเติม

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูเด็ก

คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูเด็กบริการรักษาและทำกายภาพบำบัดเพื่อช่วยลูกน้อยให้กลับมาแข็งแรงอีกครั้ง

Location: Samitivej Sriracha ข้อมูลเพิ่มเติม

ศูนย์โรคภูมิแพ้และโรคหืดในเด็ก

ให้บริการตรวจวินิจฉัยโรคโดยทีมงานกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง รักษาอาการผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง ภาวะแพ้อาหาร แพ้ยา ภาวะแพ้แบบรุนแรง รวมถึงการฉีดวัคซีนภูมิแพ้

Location: Samitivej Sriracha ข้อมูลเพิ่มเติม

ศูนย์โรคมะเร็งในเด็ก

ศูนย์ดูแลและรักษาครบวงจรสำหรับผู้ป่วยเด็กที่มีปัญหาโรคมะเร็งชนิดต่างๆ อาทิเช่น มะเร็งเม็ดเลือดขาว มะเร็งต่อมน้ำเหลือง มะเร็งของอวัยวะต่างๆ

Location: Samitivej Sriracha ข้อมูลเพิ่มเติม

ศูนย์โรคเลือดและธาลัสซีเมีย

โรคธาลัสซีเมียอาจดูน่ากลัว แต่ความจริงแล้ว หากเราสามารถดูแลตนเองให้อยู่ในสภาวะที่พร้อมต่อการเผชิญโรค ก็จะสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข

Location: Samitivej Sriracha ข้อมูลเพิ่มเติม