การค้นหาขั้นสูง

ล้างค่าทั้งหมด

คลินิกฉุกเฉิน

แผนกฉุกเฉินมีกุมารแพทย์เตรียมพร้อมตลอด 24 ชม. เพื่อรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉิน

Location: Samitivej Sriracha ข้อมูลเพิ่มเติม

คลินิกทันตกรรมเด็ก

คลินิกทันตกรรมเด็กให้บริการตรวจและรักษาสุขภาพในช่องปากให้เด็กเล็ก บริการรวมถึงการป้องกันฟันผุ ป้องกันเหงือกอักเสบและทำฟันให้เด็กพิเศษ

Location: Samitivej Sriracha ข้อมูลเพิ่มเติม

คลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อในเด็ก

คลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อในเด็กให้บริการผ่าตัดรักษาของข้ออาการกระดูกเคลื่อน หรือกระดูกหัก โดยศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์มากประสบการณ์พร้อมเครื่องมือแพทย์ทันสมัยล่าสุด

Location: Samitivej Sriracha ข้อมูลเพิ่มเติม

คลินิกหู คอ จมูก เด็ก และความผิดปกติของการสื่อความหมาย

คลินิกหู คอ จมูก และความผิดปกติทางการสื่อความหมายให้บริการตรวจความผิดปกติทางอวัยวะสื่อความหมายในเด็ก

Location: Samitivej Sriracha ข้อมูลเพิ่มเติม

คลินิกเด็กนอนกรน

คลินิกเด็กนอนกรนให้บริการตรวจวินิจฉัยภาวะเด็กกรนและบำบัดอาการหายใจลำบากระหว่างนอนหลับ

Location: Samitivej Sriracha ข้อมูลเพิ่มเติม

คลินิกเด็กสุขภาพดี

คลินิกเด็กสุขภาพดีพร้อมมอบการรักษาสุขภาพโดยรวมหลายประการให้กับลูกน้อยของคุณ

Location: Samitivej Sriracha ข้อมูลเพิ่มเติม

คลินิกโภชนาการและเมตะบอลิก

คลินิกโภชนาการเด็กใส่ใจในเรื่องอาหารและสุขภาพของลูกน้อย พร้อมให้คำแนะนำและการรักษาตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัยรุ่น

Location: Samitivej Sriracha ข้อมูลเพิ่มเติม

คลินิกโรคตาเด็ก

คลินิกโรคตาเด็กให้บริการตรวจสายตา วัดระดับสายตา ตรวจจอตาและรักษาโรคทางสายตาโดยจักษุแพทย์เด็กมากประสบการณ์

Location: Samitivej Sriracha ข้อมูลเพิ่มเติม

คลินิกโรคติดเชื้อในเด็ก

คลินิกโรคติดเชื้อในเด็กให้บริการรักษาและตรวจวินิจฉัยภาวะโรคติดเชื้อในเด็ก และโรคติดเชื้อทุกชนิดรวมทั้งภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด

Location: Samitivej Sriracha ข้อมูลเพิ่มเติม

คลินิกโรคทางด้านไต

คลินิกโรคไตบริการตรวจวิเคราะห์โรคเกี่ยวกับไตและให้คำปรึกษาเรื่องแนวทางป้องกันภาวะลุกลามทางไต โรคในทางเดินปัสสาวะ อิเลกโทรไลต์ และความดันโลหิตสูงในเด็ก

Location: Samitivej Sriracha ข้อมูลเพิ่มเติม

คลินิกโรคทางเดินหายใจเด็ก

คลินิกโรคทางเดินหายใจเด็กให้บริการตรวจวินิจฉัย และรักษาผู้ป่วยกลุ่มทางเดินหายใจ และโรคปอด

Location: Samitivej Sriracha ข้อมูลเพิ่มเติม

คลินิกโรคผิวหนัง

คลินิกโรคผิวหนังให้บริการตรวจหาความผิดปกติที่ผิวหนังที่พบได้ในเด็กทั่วไป

Location: Samitivej Sriracha ข้อมูลเพิ่มเติม

คลินิกโรคพันธุกรรม

คลินิกเวชพันธุกรรมและกลุ่มอาการดาวน์มีคณะแพทย์พร้อมตรวจวินิจฉัยและรักษาอาการดาวน์และโรคทางพันธุกรรมแก่เด็กที่มีความบกพร่องแต่กำเนิด

Location: Samitivej Sriracha ข้อมูลเพิ่มเติม

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

คลินิกโรคหัวใจเด็กให้บริการรักษาและวินิจฉัยโรคเกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือดในเด็กทุกชนิด

Location: Samitivej Sriracha ข้อมูลเพิ่มเติม