การค้นหาขั้นสูง

ล้างค่าทั้งหมด

Samitivej Parenting Center

Samitivej Parenting Center จัดตั้งขึ้นเพื่อดูแลสุขภาพจิตเด็ก โดยผ่านรากฐานที่สำคัญที่สุดของสังคม นั่นคือ “สถาบันครอบครัว” เน้นให้คำปรึกษาแก่พ่อแม่และผู้ปกครองโดยตรง เพื่อการส่งเสริมพัฒนาสุขภาพจิตเด็กในด้านความยืดหยุ่นทางอารมณ์ ความคิด และการปรับตัวต่อสถานการณ์ที่ยากลำบาก

Location: Samitivej Sriracha ข้อมูลเพิ่มเติม

คลินิกทันตกรรมเด็ก

คลินิกทันตกรรมเด็กให้บริการตรวจและรักษาสุขภาพในช่องปากให้เด็กเล็ก บริการรวมถึงการป้องกันฟันผุ ป้องกันเหงือกอักเสบและทำฟันให้เด็กพิเศษ

Location: Samitivej Sriracha ข้อมูลเพิ่มเติม

คลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อในเด็ก

คลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อในเด็กให้บริการผ่าตัดรักษาของข้ออาการกระดูกเคลื่อน หรือกระดูกหัก โดยศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์มากประสบการณ์พร้อมเครื่องมือแพทย์ทันสมัยล่าสุด

Location: Samitivej Sriracha ข้อมูลเพิ่มเติม

คลินิกหู คอ จมูก เด็ก และความผิดปกติของการสื่อความหมาย

คลินิกหู คอ จมูก และความผิดปกติทางการสื่อความหมายให้บริการตรวจความผิดปกติทางอวัยวะสื่อความหมายในเด็ก

Location: Samitivej Sriracha ข้อมูลเพิ่มเติม

คลินิกเด็กนอนกรน

คลินิกเด็กนอนกรนให้บริการตรวจวินิจฉัยภาวะเด็กกรนและบำบัดอาการหายใจลำบากระหว่างนอนหลับ

Location: Samitivej Sriracha ข้อมูลเพิ่มเติม

คลินิกเด็กสุขภาพดี

คลินิกเด็กสุขภาพดีพร้อมมอบการรักษาสุขภาพโดยรวมหลายประการให้กับลูกน้อยของคุณ

Location: Samitivej Sriracha ข้อมูลเพิ่มเติม

คลินิกโภชนาการและเมตะบอลิก

คลินิกโภชนาการเด็กใส่ใจในเรื่องอาหารและสุขภาพของลูกน้อย พร้อมให้คำแนะนำและการรักษาตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัยรุ่น

Location: Samitivej Sriracha ข้อมูลเพิ่มเติม

คลินิกโรคตาเด็ก

คลินิกโรคตาเด็กให้บริการตรวจสายตา วัดระดับสายตา ตรวจจอตาและรักษาโรคทางสายตาโดยจักษุแพทย์เด็กมากประสบการณ์

Location: Samitivej Sriracha ข้อมูลเพิ่มเติม

คลินิกโรคติดเชื้อในเด็ก

คลินิกโรคติดเชื้อในเด็กให้บริการรักษาและตรวจวินิจฉัยภาวะโรคติดเชื้อในเด็ก และโรคติดเชื้อทุกชนิดรวมทั้งภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด

Location: Samitivej Sriracha ข้อมูลเพิ่มเติม

คลินิกโรคทางด้านไต

คลินิกโรคไตบริการตรวจวิเคราะห์โรคเกี่ยวกับไตและให้คำปรึกษาเรื่องแนวทางป้องกันภาวะลุกลามทางไต โรคในทางเดินปัสสาวะ อิเลกโทรไลต์ และความดันโลหิตสูงในเด็ก

Location: Samitivej Sriracha ข้อมูลเพิ่มเติม