ช่วยฟื้นฟูร่างกายของเด็ก

ชั้น 3
จันทร์ - ศุกร์ 08:00 - 20:00 น., เสาร์ - อาทิตย์ 08:00 - 18:00 น.
66 (0) 2378-9086-7
info@samitivej.co.th

คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูเด็กบริการรักษาฟื้นฟูเด็กแบบองค์รวมการรักษาหรือกระทั่งการพักฟื้นในผู้ป่วยเด็ก ใช่ว่าจะสำคัญที่ร่างกายได้รับการรักษาเท่านั้น หากแต่จิตใจต้องได้รับการเยียวยาด้วย คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูของเรามีบุคคลากรพร้อมให้บริการทางด้านการทำกายภาพบำบัดเด็ก, กิจกรรมบำบัด, การบริการธาราบำบัด รวมทั้งจิตบำบัดเด็กและการบริการรักษาอื่นๆ เช่น อรรถบำบัดเด็กโดยบุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรมกับสถาบันที่มีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศตามมาตรฐานสมิติเวช

เนื่องจากเด็กไม่ใช่ผู้ใหญ่ตัวเล็กการใช้ยา การให้การรักษา หรือ การให้การฟื้นฟูย่อมมีความแตกต่างกัน ดังนั้น ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูโรงพยาบาลเด็กสมิติเวชจึงได้เล็งเห็นความสำคัญของการให้บริการในกลุ่มเด็ก ซึ่งต้องการผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาฟื้นฟูเด็กโดยเฉพาะ เนื่องจากเด็กต้องการการวางแผนการรักษาที่เหมาะสมร่วมกับครอบครัว การให้โปรแกรมการฟื้นฟูด้านร่างกายโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านจิตใจและอารมณ์ ทั้งในกลุ่มเด็กพิเศษได้แก่ เด็กดาว์นซินโดรม เด็กที่มีพัฒนาการล่าช้า, เด็กออทิซึม เด็กสมองพิการ หรือ เด็กที่มีความพิการทางแขนและขา เช่น การมีแขนและขาไม่ครบ รวมถึงเด็กที่อาจจะมีความผิดปกติด้านโครงสร้างร่างกายเช่น ภาวะหลังคด การผิดรูปของข้อต่อ เข่น สะโพก เข่าหรือฝ่า เท้า นอกจากการมีทีม แพทย์ นักกายภาพบำบัด และทีมนักกิจกรรมบำบัดที่แยกเฉพาะทางสำหรับเด็กโดยเฉพาะแล้ว ทางคลินิกยังมีการจัดการประชุมทีมเพื่อวางแผนการรักษาร่วมกับผู้ปกครองอย่างสม่ำเสมอ คลินิกของเรามีบุคคลากรพร้อมให้บริการทุกด้านอย่างครบวงจรทางด้านกิจกรรมบำบัด กายภาพบำบัดเด็ก และการบริการธาราบำบัด เด็กสามารถฝึกออกกำลังกายในน้ำโดยนักกายภาพแบบ 1:1 เพื่อการเน้นเฉพาะบุคคลและมีความป็นส่วนตัว นอกจากนี้สำหรับกลุ่มเด็กออทิสติกทาง ทีมเวชศาสตร์ฟื้นฟูยังมีห้องที่เรียกว่าห้อง Sensory Integration Therapy และ ห้อง Snoezelen ที่ช่วยฝึกให้เด็กมีสมาธิและช่วยกระตุ้นการเรียนรู้ที่ดีขึ้น

กลุ่มผู้ป่วยเด็กที่เรามีความเชี่ยวชาญ

 • ภาวะทางสมองและเด็กที่มีการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติ
 • เด็กที่มีพัฒนาการการเคลื่อนไหวล่าช้า โรคทางพันธุกรรม
 • เด็กที่มีภาวะของโรคเกี่ยวกับกล้ามเนื้ออ่อนแรง ภาวะสมองพิการ
 • เด็กที่มีการบาดเจ็บของเส้นประสาทต่างๆ และอัมพาต รวมถึงเด็กที่มีการบาดเจ็บของไขสันหลัง
 • เด็กที่มีพัฒนาการด้านการเรียนรู้ช้า ดาว์น ซินโดรม
 • เด็กที่ต้องการการพัฒนาทางด้านเคลื่อนไหว และการเติบโต ที่สมวัย
 • ภาวะทางโครงสร้างกระดูกและกล้ามเนื้อ:
  • เด็กที่มีความผิดรูปหรือมีความพิการของแขน ขา มาแต่กำเนิด หรือไม่ได้พิการมาแต่กำเนิด
  • เด็กที่มีการบาดเจ็บของระบบกล้ามเนื้อ เอ็น และกระดูก
  • เด็กที่ต้องการพัฒนาทักษะทางกีฬาเพื่อเพิ่มสมรรถภาพทางด้านกีฬา และ การป้องกัน รักษาภาวะบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา รวมทั้งนักกีฬาที่ต้องการเสริมสร้างสมรรถภาพในการเล่นกีฬาให้ดีขึ้นโดยวิธีการทางเวชศาสตร์การกีฬา
  • การปรับโครงสร้างเด็กทีมีภาวะกระดูกสันหลังคด โดยไม่ต้องผ่าตัด
 • ภาวะทางจิตใจและอารมณ์:
  • เด็กที่มีภาวะ ออทิสติก หรือ สมาธิสั้น
  • ให้คำปรึกษา กลุ่มผู้ปกครองที่ต้องการคำแนะนำเรื่องพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหว และการเรียนรู้ของเด็ก รวมถึงต้องการคำแนะนำเกี่ยวกับการป้องกัน รักษา ฟื้นฟู เกี่ยวกับเด็ก
 • กลุ่มอื่นๆ เช่น:
  • เด็กที่ต้องการการฟื้นฟูสมรรถภาพปอด เช่น เด็กที่มีภาวะปอดอักเสบ
  • เด็กที่ต้องเตรียมตัวเพื่อการผ่าตัด
  • รวมถึงเด็กที่ ต้องการการฟื้นฟูสภาพจากโรคระบบทางเดินหายใจ เข่น ฝึกการหายใจที่ถูกต้องเพื่อช่วยลดอาการหอบหืด

การให้บริการ

1 .การบริการด้านการแพทย์

 • การตรวจกล้ามเนื้อและเส้นประสาทด้วยไฟฟ้า (EMG ) สำหรับเด็ก
 • การตรวจประเมิน วินิจฉัยและวางแผนการรักษาโดยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูเฉพาะทางเด็ก

2.  การบริการทางกายภาพบำบัด

 • การฝึกพัฒนาการ โดยนักกายภาพบำบัด
 • การวางแผนการรักษาและการให้ดูแลแบบเบ็ดเสร็จทั้งส่วนสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกัน การักษา และการฟื้นฟู โดยการประสานงานระหว่างกุมารแพทย์ แพทย์พัฒนาการเด็ก แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู นักจิตวิทยา นักอรรถบำบัด
 • วิเคราะห์การเคลื่อนไหว การทรงตัว และท่าเดิน

3. การบริการทางกิจกรรมบำบัด

 •    การฝึกพัฒนาการด้านการเรียนรู้
 • ประเมินสมรรถภาพในการประกอบกิจวัตรประจำวัน
 • การกระตุ้นกลืนในรายที่มีความผิดปกติของการกลืน

4. บริการด้านกายอุปกรณ์

 • รองเท้าทางการแพทย์ และอุปกรณ์เสริมในรองเท้า สำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาเท้าผิดรูป
 • อุปกรณ์ดามข้อเท้า สำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาเท้าเกร็งผิดรูป หรือเท้าอ่อนแรง
 • อุปกรณ์ดามขา สำหรับผู้ป่วยที่มีอาการอ่อนแรงขาทั้ง 2 ขา ไม่สามารถยืน เดิน ได้
 • อุปกรณ์ดามหลัง สำหรับผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของกระดูกสันหลัง เช่นหลังคด หรือได้รับการผ่าตัดหลัง

อุปกรณ์เครื่องมือ และเทคโนโลยีทางการแพทย์

 • ห้องฝึกกิจกรรมบำบัด หรือ ห้องกระตุ้นสมาธิ ซึ่งอาศัยหลักบูณาการประสาทความรู้สึก Sensory Integration ( SI ) และกระตุ้นการรับความรู้สึกที่หลากหลายโดยแสงเสียง Snoezelen Technique เพื่อช่วยให้เด็กมีสมาธิและการเรียนรู้ที่ดีขึ้น
 • สระธาราบำบัดด้วยระบบ เกลือ salt- Chlorinator ที่ไม่ระคายเคืองผิวหนังและดวงตาของเด็ก ฆ่าเชื้อด้วยระบบโอโซน
 • ห้องฝึกพัฒนาการเด็กที่ครบครันด้วยอุปกรณ์ เช่น จักรยานไฟฟ้า และ โต๊ะฝึกยืนไฟฟ้า และสิ่งแวดล้อม ที่เหมาะสมกับเด็ก แต่ละช่วงวัย
 • การกระตุ้นการกลืนที่ผิดปกติด้วยเครื่อง Vital Stim
 • กระตุ้นพัฒนาการเด็กด้วยเทคนิค Vojta โดยนักกายภาพบำบัดเด็กที่ผ่านการอบรมและมีการรับรอง Certificate of Vojta Therapy
 • กระตุ้นพัฒนาการเด็กด้วยเทคนิค Maes Movement Analysis and Education System โดยนักกายภาพบำบัดเด็กที่ผ่านการอบรมและมีการรับรอง Certificate of Maes
 • ILS Integrated Listening System โดยนักกิจกรรมบำบัดเด็กเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้และสมาธิในเด็ก (Focus and Interactive Language)ที่ผ่านการอบรมและมีการรับรอง Certificate of ILS

rsz_โรงพยาบาลสมิติเวช_ศรีนครินทร์_359