รักษาภาวะผิดปกติในเด็กแรกเกิด

ชั้น 6
24/7
66 (0) 2378-9000 ต่อ 26435
info@samitivej.co.th
ตึก 2 ชั้น 2
24/7
66 (0) 2022-2236-40
info@samitivej.co.th

หอผู้ป่วยทารกแรกเกิด ให้บริการดูแลทารกที่อาจมีความผิดปกติตั้งแต่อยู่ในครรภ์ หรือความผิดปกติที่เกิดขึ้นภายหลังการคลอดและทารกที่คลอดก่อนกำหนด ทีมงานประกอบด้วยกุมารแพทย์ทารกแรกเกิด  พยาบาล และเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ ห้องทารกแรกเกิดประกอบด้วยเตียงสำหรับทารกปกติ และทารกแรกเกิดที่ต้องดูแลอย่างใกล้ชิด หอทารกแรกเกิดพร้อมให้การดูแล และสามารถรับหรือย้ายทารกที่ป่วยหนักจากโรงพยาบาล และคลินิกอื่น นอกเหนือจากกุมารแพทย์ที่เชี่ยวชาญทางด้านทารกแรกเกิดแล้ว ทีมแพทย์ของเรายังประกอบด้วยกุมารแพทย์ด้านโรคหัวใจเด็ก จักษุแพทย์ที่เชี่ยวชาญในทารกแรกเกิด ศัลยแพทย์กระดูกและข้อในเด็กรวมถึงสาขาเฉพาะทางอื่น สูตินรีแพทย์และผู้เชี่ยวชาญด้านปริกำเนิด