ศูนย์โรคมะเร็งในเด็ก

ชั้น 2
ทุกวัน 08:00 - 20:00 น.
02-0222222
info@samitivej.co.th

ศูนย์ดูแลและรักษาครบวงจรสำหรับผู้ป่วยเด็กที่มีปัญหาโรคมะเร็งชนิดต่างๆ อาทิเช่น มะเร็งเม็ดเลือดขาว มะเร็งต่อมน้ำเหลือง มะเร็งของอวัยวะต่างๆ เช่น ตับ, จอประสาทตา, ต่อมหมวกไต, กล้ามเนื้อ, กระดูก, ตลอดจนเนื้องอกในสมอง เป็นต้น

บริการและการรักษา

  • ตรวจวินิจฉัย ชนิดของมะเร็ง ตรวจเลือด ตรวจเลือดทางอิมมูโนวิทยา
  • ตรวจทางรังสี เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ MRI ตรวจ scan อวัยวะภายในเพื่อหาการลุกลามของมะเร็ง
  • ตรวจชิ้นเนื้อทางพยาธิวิทยา ตรวจชิ้นเนื้อพิเศษทางอิมมูโนวิทยา
    ตรวจทางพันธุกรรมสำหรับโรคมะเร็งบางชนิด
  • เคมีบำบัด ตลอดจนการรักษาด้วย biological agents ใหม่
  • รังสีรักษา
  • การรักษาโดยการปลูกถ่ายไขกระดูก (bone marrow / stem cell transplantation) ตลอดจนเซลบำบัด (cell therapy)
  • ทีมบุคลากรทางการแพทย์เชี่ยวชาญด้านโรคมะเร็งในเด็ก อาทิ กุมารแพทย์โรคมะเร็ง กุมารศัลยแพทย์ ประสาทศัลยแพทย์ กุมารแพทย์โรคสมอง ศัลยแพทย์ด้านมะเร็งกระดูก รังสีแพทย์ แพทย์รังสีรักษา พยาบาลชำนาญการด้านมะเร็งในเด็ก เจ้าหน้าที่เทคนิค ทีมเวชศาสตร์ฟื้นฟู เป็นต้น