มอบการผ่าตัดที่ดีที่สุดให้ลูกน้อย

ชั้น 2
เวลาแตกต่างไปแต่ละวัน - กรุณาโทรติดต่อ
66 (0) 2378-9110
info@samitivej.co.th
ตึก 2 ชั้น 2
เวลาแตกต่างไปแต่ละวัน - กรุณาโทรติดต่อ
66 (0) 2022-2236-40
info@samitivej.co.th

ตรวจ วินิจฉัยและผ่าตัดรักษา

คลินิกกุมารศัลยศาสตร์ให้บริการด้านศัลยศาสตร์ทั่วไปของโรคในเด็กหรือหัตถการที่ต้องใช้ความชำนาญพิเศษที่ในการแก้ไขโรคต่างๆ ที่เป็นอันตรายหรือก่อให้เกิดความไม่สุขสบายในเด็ก ตั้งแต่โรคที่เป็นมาแต่กำเนิดไปจนถึงโรคที่เกิดขึ้นภายหลัง กุมารศัลยแพทย์ในคลินิกเป็นศัลยแพทย์ที่ได้รับวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญทั้งด้านศัลยศาตร์ทั่วไป และกุมารศัลยศาตร์ จากราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย (รวศท.) ซึ่งผ่านการอบรมมาแล้วเป็นอย่างดี มีความรู้ เป็นผู้ชำนาญการ มีประสบการณ์การทำงานมากกว่า 10 ปี รวมทั้งเป็นผู้ชำนาญการสามารถผ่าตัดโดยการเจาะรูส่องกล้องวีดีทัศน์ (Laparoscopic Surgery) ทั้งในโรคทางศัลยศาตร์ทั่วไปและโรคทางกุมารศัลยศาสตร์ ทำให้ศัลแพทย์ในคลินิกสามารถให้การวินิจฉัยโรคตรวจรักษา และดูแลผู้ป่วย ตั้งแต่ทารกแรกเกิดเด็กเล็ก และเด็กโตได้อย่างดีเยี่ยม

เทคโนโลยี “ผ่าตัดแผลเล็กในเด็ก”
(Pediatric Minimally Invasive Surgery)

แผลผ่าตัดเส้นผ่าศูนย์กลางเพียง 2 มม.

กุมารศัลยศาสตร์ หรือการผ่าตัดรักษาโรคในเด็ก มีความจำเป็นในการรักษาผู้ป่วยเด็กอย่างมาก ทีมกุมารศัลยแพทย์ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญทำการผ่าตัดเปิดแผลขนาดใหญ่ เพื่อค้นหาและรักษาโรคตามพยาธิสภาพของโรคนั้นๆ ซึ่งบาดแผลขนาดใหญ่นำมาซึ่งความเจ็บปวด (pain), การบาดเจ็บของเนื้อเยื่อ(Tissue injury), ความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ (infection), การเกิดขึ้นของพังผืดในช่องท้อง (adhesion) จำเป็นต้องใช้ระยะเวลาพักฟื้นรักษาตัวในโรงพยาบาลนาน นอกจากนั้นยังเกิดความไม่สวยงามของบาดแผลผ่าตัดที่มีขนาดใหญ่ และมักมีแผลเป็น (scar) ตามมาได้

โรงพยาบาลเด็กสมิติเวช ด้วยความมุ่งมั่นพัฒนาด้านศักยภาพเครื่องมือและวิธีการรักษาที่มีประสิทธิภาพสูงเป็นประโยชน์กับผู้ป่วยเด็ก จึงนำเทคโนโลยีผ่าตัดแผลเล็กในเด็ก (Pediatric Minimally Invasive Surgery) ผ่านการส่องกล้อง Laparoscopic มาให้บริการกับครอบครัวหรือพ่อแม่ที่ลูกมีความจำเป็นต้องได้รับการผ่าตัดเพื่อรักษาโรคต่างๆ ซึ่งอุปกรณ์การผ่าตัดมีเส้นผ่าศูนย์กลางขนาดเล็ก ตั้งแต่ 2 , 3 , 5 มม. ตามลำดับและความเหมาะสมกับผู้ป่วยเด็กหรือทารก อาทิ อายุ น้ำหนัก ขนาดตัว อาการของโรคที่แตกต่างกันไป การผ่าตัดผ่านกล้องมีประสิทธิภาพสูง

sur-ped

สามารถทดแทนการผ่าตัดแบบเปิดแผลขนาดใหญ่ในหลายโรค เช่น

 • ผ่าตัดไส้ติ่งอักเสบ (Laparoscopic appendectomy)
 • ผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดี (Laparoscopic Cholecystectomy)
 • ผ่าตัดลำไส้ (Laparoscopic Small bowel resection)
 • ผ่าตัดซีสต์ของท่อทางเดินน้ำดี (Laparoscopic Excision of Choledochal cyst)
 • ผ่าตัดนำก้อนเนื้องอกออก (Laparoscopic tumor removal)
 • ผ่าตัดพังผืด (Laparoscopic lysis of adhesions)
 • ผ่าตัดรักษาโรคกรดไหลย้อน (Laparoscopic fundoplication)
 • ผ่าตัดดึงลูกอัณฑะ (Laparoscopic Orchiopexy)
 • ผ่าตัดม้าม (Laparoscopic Splenectomy)
 • ผ่าตัดไส้เลื่อนที่ผนังหน้าท้อง (Laparoscopic Repair of abdominal wall hernia)
 • ผ่าตัดซ่อมกล้ามเนื้อกระบังลม (Laparoscopic Repair of diaphragmatic hernia)
 • ผ่าตัดวินิจฉัยโรคในช่องท้อง (Laparoscopic Diagnosis)

นวัตกรรมการผ่าตัดแบบส่องกล้องในเด็กมีความโดดเด่น เหมาะสมในการรักษาผู้ป่วยเด็กรวมถึงทารก เพราะกุมารศัลยแพทย์สามารถมองเห็นพยาธิสภาพหรืออาการที่อยู่ลึกได้ชัดเจนขึ้นจากการส่องกล้องขนาดเล็กเข้าไป และสามารถตัดพยาธิสภาพที่พบออกได้หมดทันทีด้วยเครื่องมือขนาดเล็ก ทำให้ไม่มีรอยโรคหลงเหลืออยู่และเจริญเติบโตต่อไปได้ ส่งผลถึงผู้ป่วยเด็กก็จะไม่กลับมาเป็นโรคนั้นได้อีก

คุณสมบัติพิเศษของการผ่าตัดผ่านกล้อง Laparoscopic Surgery มีข้อดีอย่างมาก ดังนี้

 • แผลผ่าตัดมีขนาดเล็กเพียง 2 – 5 มม. (ตามลำดับ)
 • การบาดเจ็บที่เนื้อแผลผ่าตัดหรืออวัยวะส่วนอื่นๆ น้อยลง

นอกจากนั้นยังทำให้อัตราการติดเชื้อเนื่องจากการผ่าตัดรักษาน้อยลงตามไปด้วย

 • ส่งผลถึงการพักฟื้นของเด็กที่เร็วขึ้นตามไปด้วย

ยังมีอีกหลายโรคในเด็ก ที่สามารถรักษาด้วยการส่องกล้อง เช่นกัน

 • ผ่าตัดไส้ติ่งอักเสบ
 • ผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดี
 • ผ่าตัดลำไส้
 • ผ่าตัดซีสต์ของท่อทางเดินน้ำดี
 • ผ่าตัดนำก้อนเนื้องอกออก
 • ผ่าตัดรักษาโรคกรดไหลย้อน
 • ผ่าตัดดึงลูกอัณฑะ
 • ผ่าตัดม้าม
 • ผ่าตัดไส้เลื่อนที่ผนังหน้าท้อง
 • ผ่าตัดไส้เลื่อนกระบังลม
 • ผ่าตัดวินิจฉัยโรคในช่องท้อง
 • ผ่าตัดทรวงอก
 • ผ่าตัดโรคกระดูกและข้อ
 • ผ่าตัดทางเดินปัสสาวะ

กุมารศัลแพทย์ รพ.เด็กสมิติเวช

ศัลยกรรมผ่าตัดผ่านกล้อง

ศัลยกรรมสมองและระบบประสาท

ศัลยกรรมสาขาจักษุวิทยา

 ศัลยกรรมด้านหู คอ จมูก

ศัลยกรรมกระดูกสันหลังคด

ศัลยกรรมทั่วไป

ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โรงพยาบาลเด็กสมิติเวช 020-222-222