เราพร้อมให้บริการตลอด 24 ชม.

ชั้น 1
บริการ 24 ชั่วโมง
02-0222222 ต่อ 1
info@samitivej.co.th

ศูนย์ดูแลผู้ป่วยเด็กและทารกภาวะวิกฤตและฉุกเฉิน

ดูแลสถานการณ์ฉุกเฉินของทั้งเด็กและทารก ด้วยทีมแพทย์และบุคลากรที่เตรียมพร้อมเดินทางเข้าช่วยเหลือในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินของผู้ป่วยเด็กที่ได้รับอุบัติเหตุและวิกฤต ตลอด 24 ชม. รวมถึงการให้ความช่วยเหลือทารกคลอดก่อนกำหนดที่มีภาวะวิกฤตหรืออาการแทรกซ้อนและความเสี่ยงหลังคลอดสูง ซึ่งต้องได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วน ตั้งแต่ในสถานที่เกิดเหตุจนส่งรักษาต่อยังโรงพยาบาล เพื่อให้รอดชีวิตและปลอดภัย ด้วยอุปกรณ์ช่วยชีวิตสำหรับผู้ป่วยเด็กฉุกเฉินทุกประเภท ให้บริการอย่างครบวงจร

บริการของเรา

 • บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเด็กและทารกตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งภาคพื้นดินและอากาศยาน
 • ทีมแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉินในเด็ก กุมารแพทย์เฉพาะทาง และบุคลากรที่ได้ผ่านการฝึกอบรมมาเป็นพิเศษ หลักสูตร Pediatric Emergency Medicine มาตรฐานเฉพาะทางด้านผู้ป่วยเด็กและทารกวิกฤต จาก Oregon Health & Science University ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่เดินทางไปพร้อมอุปกรณ์เฉพาะทางที่ใช้ในการปฐมพยาบาลช่วยชีวิตผู้ป่วยบาดเจ็บในทุกภาวะวิกฤต สามารถประเมินอาการและเริ่มให้การรักษาได้ตั้งแต่ในสถานที่เกิดเหตุ
 • ห้องฉุกเฉินเด็ก พร้อมให้การรักษาโดยกุมารแพทย์เฉพาะทาง ตลอด 24 ชั่วโมง
 • Burn Unit ให้บริการที่สอดรับกับนโยบายการสร้างระบบบริการผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน แบบครบวงจร ดูแลผู้ป่วยตั้งแต่ระยะวิกฤตฉุกเฉินจนถึงระยะฟื้นฟูและสามารถกลับบ้านได้ โดยทีมสหสาขาวิชาชีพ (Multidisciplinary) มีบริการที่ได้มาตรฐานประกอบด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย มีมาตรการควบคุมการติดเชื้ออย่างเคร่งครัด ตลอดจนมีการกำหนดแนวทางการดูแลผู้ป่วยไฟไหม้ น้ำร้อนลวกร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม (Clinical practice guideline for Burn Patients) อ่านต่อ
 • ศูนย์ผ่าตัดเด็กและทารก ในกรณีที่ต้องทำการผ่าตัดแก้ไขหรือรักษาผู้ป่วยเด็กวิกฤตอย่างเร่งด่วน
 • ห้องพักฟื้น ในหอผู้ป่วยทารกแรกเกิดวิกฤตและผู้ป่วยเด็กวิกฤต

 

อุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ที่ใช้ระหว่างการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเด็ก ได้แก่

 • เครื่องติดตามการเต้นของหัวใจและสัญญาณชีพ (ECG and multi parameter monitor)
 • เครื่องกระตุกหัวใจและเครื่องกระตุ้นหัวใจ (Defibrillator)
 • เครื่อง ECMO (Extra Corporeal Membrane Oxygenator) อุปกรณ์ที่เปรียบเสมือนหัวใจและปอดเทียม ใช้ดูแลผู้ป่วยวิกฤติในกรณีที่หัวใจและปอดไม่สามารถทำงานได้เองตามปกติ ทำหน้าที่ปั๊มเลือดทดแทนการบีบตัวของหัวใจร่วมกับทำหน้าที่แลกเปลี่ยนออกซิเจนทดแทนปอด ช่วยประคับประคองในขณะเคลื่อนย้ายผู้ป่วยวิกฤตต่างๆ ในกรณีอาจเกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นฉับพลัน หัวใจล้มเหลว หรือภาวะการหายใจล้มเหลว
 • เครื่อง Nitric Oxide ผลิตก๊าซช่วยเรื่องระบบหายใจ ปอด การไหลเวียนเลือดของทารกวิกฤตให้ดีขึ้น
 • เครื่องช่วยหายใจ (Neonatal and Pediatric transport ventilator)
 • เครื่องมือวินิจฉัยที่ทันสมัย อาทิเช่น เครื่องอัลตราซาวนด์เคลื่อนที่ (Mobile Ultrasound) เครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT scan) และ เครื่องเอ็กซเรย์คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) พร้อมนักรังสีวิทยาเพื่อวินิจฉัยโรคได้อย่างถูกต้องและแม่นยำตลอดเวลา
 • เครื่องตรวจผลเลือดฉุกเฉิน (Point of care realtime blood analyzer)
 • เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ (Infusion and syringe pump)
 • เครื่องวัดค่าก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ ( End tidal CO2 )
 • เครื่องวัดค่าก๊าซออกซิเจน (Oxygen saturation )
 • เครื่องดูดเสมหะ (Portable suction machine)
 • ตู้ให้ความร้อนกับเด็กทารกระหว่างการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย (Transport Incubator)
 • อุปกรณ์เคลื่อนย้ายสำหรับทารกและเด็ก (Neonatal and Pediatric immobilization)
 • ยาและเวชภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตสำหรับทารกและเด็ก (Neonatal and Pediatric advanced life support)

ระบบการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทารกและเด็ก Babies & Children Medical Transportation

ทั้งนี้ รพ.เด็กสมิติเวช ยังเป็นอีก 1 ในโรงพยาบาลเด็กเอกชนเครือ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ที่ได้การรับรองมาตรฐาน The Commission on Accreditation of Medical Transport Systems (CAMTS) ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่ทั่วโลกยอมรับในด้านความปลอดภัยของกระบวนการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยวิกฤตทั้งทางบก (Ground Ambulance) และทางอากาศ (Air Ambulance) โดยแบ่งเป็นมาตรฐานของอเมริกา “The

 


บทความที่เกี่ยวข้อง