ศูนย์ปลูกถ่ายไขกระดูกในเด็ก

ศูนย์ปลูกถ่ายไขกระดูก (BMT) ชั้น 9
เวลาแตกต่างไปแต่ละวัน - กรุณาโทรติดต่อ
66 (0) 2378-9282
info@samitivej.co.th

ผลลัพธ์ทางการแพทย์

  • อัตราการรอดชีวิตของเด็กภายหลังการปลูกถ่ายไขกระดูก 1 ปี สูงถึง 96% (เมื่อเทียบกับสถิติอัตราการรอดชีวิตของ European Society ในการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์จากเลือด ระหว่างปี 2001-2010 บันทึกไว้ที่ ≥88% และสถิติการปลูกถ่ายไขกระดูกในปี 2016)
  • อัตราการเสียชีวิตหลังการปลูกถ่ายไขกระดูกจากการติดตามผล 100 วัน เพื่อรักษาโรคธาลัสซีเมียในเด็ก 0% (เมื่อเทียบกับสถิติของกลุ่ม Eurocord and European Blood and Marrow Transplantation (EBMT) บันทึกไว้ที่ ≤4% และสถิติการปลูกถ่ายเลือดในปี 2013)

ใส่ใจในสุขภาพบุตรหลานของท่าน

สถาบันกุมารเวชใส่ใจในสุขภาพของเด็ก พวกเราพร้อมให้การดูแลทั้งทางด้านร่างกายและการพัฒนาจิตใจสำหรับเด็ก สถาบันของสมิติเวชพร้อมให้บริการรักษาโรคในเด็กต่างๆ เรามีทีมแพทย์ในคลินิกเฉพาะทางที่ต้องใช้ประสบการณ์เป็นพิเศษในการรักษาโรคเฉพาะทาง รวมถึงโรคอื่นๆ เช่นโรคภูมิแพ้ในเด็ก โรคระบบต่อมไร้ท่อ โรคเลือดในเด็ก โรคหัวใจในเด็ก โรคไต และภาวะที่เกิดจากโรคระบบประสาทในเด็ก ฯลฯ โรงพยาบาลเด็กในเครือของสมิติเวชได้รับรางวัล Mother And Baby Friendly Hospital จากทาง UNICEF และ WHO รวมถึงการที่โรงพยาบาลสมิติเวชสุขุมวิทได้รับเกียรติ์จากนานาประเทศและเป็นที่ยอมรับในสากลให้เป็นโรงพยาบาลที่ได้รับมาตรฐานระดับบริการสากล JCI ท่านจึงสามารถวางใจในคณะแพทย์ผู้ให้บริการได้ สถาบันกุมารเวชของเราให้บริการโดยทีมแพทย์ผู้ชำนวญทางเฉพาะทางพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์รุ่นใหม่เพื่อความปลอดภัยอันสูงสุด

bmt-center

ศูนย์ปลูกถ่ายไขกระดูก (Stem Cell Center) โลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก โรงพยาบาลสมิติเวชศรีนครินทร์ ได้เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2547 จนกระทั่งปัจจุบัน นับว่าเป็นโรงพยาบาลเอกชนลำดับต้นๆในทวีปเอเชีย ที่ให้การรักษาโดยวิธีการปลูกถ่ายไขกระดูก

ศูนย์ปลูกถ่ายไขกระดูก โลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก โรงพยาบาลสมิติเวชศรีนครินทร์ รับให้คำปรึกษาและรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งในเด็กทุกชนิด โรคเลือดชนิดต่างๆ เช่น โรคธาลัสซีเมีย ตั้งแต่อายุ 1 ขวบ ถึง 25 ปี โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโดยตรง ทั้งยังเป็นศูนย์การปลูกถ่ายไขกระดูกของผู้ป่วยเด็กที่ครบวงจร  ซึ่งสามารถรักษาผู้ป่วยเด็กให้หายขาดจากโรคมะเร็ง โรคทางพันธุกรรมเช่น ธาลัสซีเมีย  ด้วยความพร้อมทั้งด้านบุคลากร และเครื่องมือที่ทันสมัย เช่น ห้อง Positive pressure ที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันการติดเชื้อที่ได้มาตรฐาน ในจำนวนที่เพียงพอกับความต้องการของผู้ป่วยที่มีภาวะภูมิต้านทานต่ำกว่าปกติ เสี่ยงต่อการติดเชื้อจากภายนอก ซึ่งรวมไปถึงผู้ป่วยที่ได้รับยาเคมีบำบัดขนาดสูงๆ

บริการของเรา

  • บริการ OPD Case กรณีมาปรึกษาวางแผนการรักษากับแพทย์เฉพาะทางโลหิตวิทยา และมะเร็งในเด็กโดยตรง
  • สามารถรับบริการโดยไม่ต้องนอนพักที่โรงพยาบาล กรณีมารับยาเคมีบำบัดโดยทีมแพทย์และพยาบาลเฉพาะทาง ปรึกษาและวางแผนการรักษากับแพทย์เฉพาะทางโลหิตวิทยา และมะเร็งในเด็กโดยตรง
  • รับยาขับเหล็ก, ติดตามผลการรักษา โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคเลือด (Hematologist) โดยตรง
  • ติดตามผลการรักษาหลังทำการปลูกถ่ายไขกระดูก (Stem Cell) บริเวณ Isolation Area
  • ให้คำปรึกษาและสามารถประสานงานในการตรวจหาความเข้ากันของเนื้อเยื่อ(HLA) เพื่อทำการปลูกถ่ายไขกระดูก (Stem Cell)

นวัตกรรมการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง

อัตราการรอดชีวิตของเด็กภายหลังการปลูกถ่ายไขกระดูก 1 ปี 96%

Haploidentical Bone Marrow Transplantation: นวัตกรรมการรักษาใหม่ด้วยการนำสเต็มเซลล์จากครอบครัวมาใช้ในการปลูกถ่ายไขกระดูก. อ่านเพิ่มเติม

Photopheresis: นวัตกรรมการฉายรังสีสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อต่อต้านปฏิกิริยาแพ้ไขกระดูก

Photopheresis เป็นขั้นตอนการรักษาที่ไม่ต้องผ่าตัดและไม่เจ็บ แต่ช่วยยับยั้งปฏิกิริยาของเซลล์เม็ดเลือดขาว ซึ่งทำหน้าที่กำจัดเชื้อโรคและสิ่งแปลกปลอมในร่างกาย ไม่ให้เกิดการภาวะต่อต้าน โดยผู้ป่วยที่เด็กที่สุดของเรามีอายุเพียง 2 ขวบและมีน้ำหนักต่ำกว่า 10 กิโลกรัม อ่านเพิ่มเติม


เทคโนโลยีทางการรักษามะเร็งในเด็ก

Haploidentical นวัตกรรมใหม่ ทางออกการรักษาโรคเลือดและมะเร็งในเด็ก

Suradej Hongeng

ทีมกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคมะเร็งในเด็ก นำโดย ศ.นพ.สุรเดช หงส์อิง , รศ.นพ.สามารถ ภคกษมา และ พญ.พรชนก เอี่ยมศิริรักษ์ ทีมกุมารแพทย์ด้านโรคเลือดและมะเร็งในเด็กอันดับต้นของเมืองไทย ได้ค้นคว้าวิจัยพบทางออกในการนำเอาไขกระดูกจากพ่อแม่มาใช้ในการปลูกถ่ายไขกระดูก หรือที่เรียกว่ากระบวนการรักษาแบบ Haploidentical Hematopoietic Stem Cell Transplantation เพื่อรักษาโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวและโรคธาลัสซีเมีย ให้กับเด็กๆ ได้สำเร็จ (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)

Ask a Quick Question

กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างและเราจะตอบกลับมาหาคุณภายใน 48 ชั่วโมง

 คำรับรองจากผู้ป่วย