ศูนย์ปลูกถ่ายไขกระดูก รักษามะเร็งในเด็ก

ศูนย์ปลูกถ่ายไขกระดูก (BMT) ชั้น 9
เวลาแตกต่างไปแต่ละวัน - กรุณาโทรติดต่อ
66 (0) 2378-9282
info@samitivej.co.th

รักษาและป้องกันภาวะมะเร็งในเด็ก

ศูนย์ปลูกถ่ายไขกระดูก โลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็กของโรงพยาบาลเด็กสมิติเวชให้การรักษาและวินิจฉัยโรคมะเร็งในเด็กผ่านประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของแพทย์หลายท่าน

bmt-center

เทคโนโลยีทางการรักษามะเร็งในเด็ก

Haploidentical นวัตกรรมใหม่ ทางออกการรักษาโรคเลือดและมะเร็งในเด็ก

Suradej Hongeng

ทีมกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคมะเร็งในเด็ก นำโดย ศ.นพ.สุรเดช หงส์อิง , รศ.นพ.สามารถ ภคกษมา และ พญ.พรชนก เอี่ยมศิริรักษ์ ทีมกุมารแพทย์ด้านโรคเลือดและมะเร็งในเด็กอันดับต้นของเมืองไทย ได้ค้นคว้าวิจัยพบทางออกในการนำเอาไขกระดูกจากพ่อแม่มาใช้ในการปลูกถ่ายไขกระดูก หรือที่เรียกว่ากระบวนการรักษาแบบ Haploidentical Hematopoietic Stem Cell Transplantation เพื่อรักษาโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวและโรคธาลัสซีเมีย ให้กับเด็กๆ ได้สำเร็จ (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)