ช่วยลูกน้อยให้ฟิตและแข็งแรง

ชั้น 3
เวลาแตกต่างไปแต่ละวัน - กรุณาโทรติดต่อ
66 (0) 2378-9110-1
info@samitivej.co.th

เพราะเราใส่ใจในพลานามัยของบุตรหลานท่าน

ศูนย์คุมน้ำหนักเพื่อสุขภาพพร้อมให้บริการรักษาภาวะโรคอ้วนในเด็กและควบคุมน้ำหนัก เนื่องจากปัจจุบันเด็กๆ หลายคนประสบปัญหาภาวะโรคอ้วน ทางโรงพยาบาลเห็นความสำคัญต่อภาวะโรคอ้วนและปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้จึงจัดตั้งศูนย์ป้องการและควบคุมน้ำหนักพร้อมแนะนำอาการสำหรับเด็กเพื่อสุขภาพสำหรับเด็ก

โรคอ้วนเป็นปัญหาที่พบได้มากขึ้นในปัจจุบัน เนื่องจากการใช้ชีวิตประจำวันเปลี่ยนไป การทำกิจกรรมต่าง ๆ ในอดีตมักต้องใช้เวลาและใช้กำลังงาน เช่นการเดินทางเพื่อการติดต่อสื่อสารกัน การละเล่นต่าง ๆ และการทำกับข้าวด้วยตนเองในแต่ละมื้อ กิจกรรมเหล่านี้ถูกทดแทนด้วยการใช้ชีวิตในสังคมโลกใหม่ ที่มีแต่ความสะดวกสบาย เช่น การติดต่อกันทางอินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์มือถือ การทำงานที่อยู่แต่ในห้องปรับอากาศทั้งวัน รวมทั้งการสั่งอาหารสำเร็จรูปมารับประทานทั้งที่ทำงานและที่บ้าน ขณะเดียวกัน อาหารที่รับประทานในปัจจุบันก็ให้ไขมันและพลังงานสูง จึงทำให้พบอุบัติการณ์ของโรคอ้วนในประชากรมากขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งในประเทศที่พัฒนาและประเทศกำลังพัฒนา จากการสำรวจของกระทรวงสาธารณสุขพบว่า เด็กไทยเป็นโรคอ้วนมากขึ้นกว่าในอดีตมาก ในบางเขตพบมากขึ้นถึงร้อยละ 20 ซึ่งเด็กอ้วนเหล่านี้ต่อไปจะเป็นผู้ใหญ่โรคอ้วนถึงร้อยละ 70 และมีปัญหาทางสุขภาพตามมาอีกมากมาย ทำให้ประชากรไทยในอนาคตจะมีสุขภาพที่ไม่แข็งแรงมากยิ่งขึ้น พ่อและแม่จึงควรให้ความสำคัญต่อน้ำหนักตัวของลูกในวัยเด็กให้มากยิ่งขึ้น ศูนย์คุมน้ำหนักเพื่อสุขภาพของโรงพยาบาลเด็กสมิติเวชศรีนครินทร์ จึงมุ่งเน้นรักษาและป้องกันเด็กไม่ให้เป็นโรคอ้วน และเด็กที่เป็นโรคอ้วนจะได้รับการบำบัดรักษาให้หายจากโรคอ้วนโดยเร็วด้วยวิธีที่ปลอดภัย และสามารถนำไปปฏิบัติต่อเนื่องได้โดยง่ายโดยการแนะนำและการรักษาจากทีมงานที่มีความถูกต้องทางวิชาการและมีความทันสมัยที่สุดในปัจจุบัน ทีมงานที่รักษาจะประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล นักโภชนาการ และครูผู้ควบคุมการออกกำลังกาย