ใส่ใจการได้ยินของลูกน้อย

ชั้น 3
ทุกวัน 07:00 - 20:00 น.
66 (0) 2378-9000
info@samitivej.co.th

รักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญการได้ยินในเด็ก

ศูนย์การได้ยินโรงพยาบาลสมิติเวชเป็นศูนย์การตรวจวินิจฉัยและรักษาผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินหรือผู้ที่มีพัฒนาการด้านการพูด ด้านภาษา หรือการสื่อสาร ช้ากว่าปกติ พันธกิจของเราคือให้บริการคุณภาพสูงสุดในการตรวจและรักษาผู้มีปัญหาด้านการพูด การสื่อภาษา และการได้ยิน บริการของเรามีหลายรูปแบบทั้งการตรวจคัดกรองการได้ยินในเด็กแรกเกิดทุกคน ตรวจวินิจฉัยการได้ยินในเด็ก ฝึกพูด และยังมีบริการด้านการได้ยินอื่น ๆ อีกหลายประเภท