ให้ลูกเติบโตอย่างปลอดภัย

ชั้น 3
เวลาแตกต่างไปแต่ละวัน - กรุณาโทรติดต่อ
66 (0) 2378-9110-1
info@samitivej.co.th
ตึก 2 ชั้น 2
เวลาแตกต่างไปแต่ละวัน - กรุณาโทรติดต่อ
66 (0) 2022-2236-40
info@samitivej.co.th

วินิจฉัยและวางแผนการรักษาพร้อมติดตามผลอย่างต่อเนื่อง

ศูนย์การเจริญเติบโต ต่อมไร้ท่อและเบาหวานในเด็กให้ความสำคัญกับการเจริญเติบโตของเด็กและภาวะผิดปกติเกี่ยวกับฮอร์โมน โรคเบาหวานในเด็กและวัยรุ่น ภาวะที่เด็กมีตัวเล็กผิดปกติไม่สมวัย โรคกระดูกอ่อน และภาวะเป็นหนุ่มเป็นสาวเร็วหรือช้าเกินไป ศูนย์นี้ของโรงพยาบาลเด็กสมิติเวชพร้อมให้บริการตรวจวินิจฉัยโรค ให้คำแนะนำ และดูแลรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา พวกเราทำงานเป็นทีมเพื่อให้ผลลัพธ์ในการรักษาออกมาดีที่สุด