การทำความรู้จักและเข้าใจลูก

ชั้น 3
ทุกวัน 07:00 - 20:00 น.
66 (0) 2378-9125
info@samitivej.co.th

การสร้างเสริมพัฒนาการของเด็กปกติ ไม่ได้หมายความถึงการแทรกแซงพัฒนาการหรือเร่งรัด แต่หมายถึงการทำความรู้จักและเข้าใจลูกของเราในทุกแง่มุมเพื่อให้การกระตุ้นพัฒนาการเป็นไปอย่างสมดุลและมีความสุข เรารู้ว่าเด็กแต่ละคนมีความแตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นหน้าตา ท่าทาง หรือแม้แต่พัฒนาการก็ยังมีความโดดเด่น เร็วช้าต่างกัน และแน่นอนว่าเราต้องมีเกณฑ์วัดที่เป็นมาตรฐานว่าที่ลูกมีพัฒนาการที่ช้านั้นเป็นเพราะความแตกต่างที่อยู่ในเกณฑ์หรือต่ำกว่าเกณฑ์

 

rsz_img_9965 rsz_img_9995

 

การทำความรู้จักลูกและเข้าใจลูก สามารถเริ่มได้ตั้งแต่วันแรกที่ลูกเกิด เราจะเข้าใจว่าลูกทำท่าทางนั้นๆหมายถึงอะไร การที่ลูกจ้องมองหน้าแม่นั้นทำให้แม่มีความสุขอย่างที่สุด แต่ลูกกำลังคิดอะไรอยู่ ความเข้าใจลูก โดยเฉพาะช่วงที่ลูกยังสื่อสารไม่ได้ ช่วยลดความเครียดของคนเป็นแม่ ช่วยป้องกันไม่ให้ผู้เป็นแม่เผลอแปลความหมายของลูกผิดและตอบสนองลูกกลับไปอย่างผิดๆเช่นกัน และถึงแม้ว่าลูกจะโตจนวิ่งได้คล่องและสื่อสารได้แล้ว การทำความเข้าใจลูกและรู้จักลูกก็ต้องเปลี่ยนไปตามพัฒนาการของเขา เราทราบดีแล้วว่าสมองเด็ก 3 ปีแรกเจริญเติบโตอย่างมาก การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วนี้ทำให้เราต้องวิ่งตามให้ทันสมองที่วิ่งไปอย่างรวดเร็ว ดังนั้นการเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กปกติย่อมมีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนกว่างานใดๆ เพราะนั่นหมายความถึงการปูพื้นฐานที่ดีและมั่นคงให้ลูก

การเล่น เป็นกิจกรรมหลักของเด็กทุกวัยที่เป็นตัวสำคัญในการช่วยพัฒนาลูกทั้งทางด้านไอคิวและอีคิว ผู้เลี้ยงดูส่วนใหญ่ลืมความสนุกสนานและภาคภูมิใจในขณะที่เล่นสมัยตอนเป็นเด็กๆไปแล้ว ทำให้มีการปฏิสัมพันธ์กับลูกผ่านการเล่นนั้นดูเข้มข้นมีสาระมากเกินไปจนลูกไม่ชอบหรืออาจจะสนุกสนานเฮฮามากเกินไปจนลูกไม่ได้ข้อคิดอะไรเลย ดังนั้นการเล่นกับลูกถือเป็นศาสตร์และศิลป์แขนงหนึ่ง การจะเข้าให้ถึงตัวตนของลูกนั้นต้องเข้าใจและรู้จักลูกในทุกๆมุมก่อน ลูกเราไม่ชอบทำกิจกรรมอะไร ลูกสามารถปรับตัวกับเหตุการณ์ใหม่ๆหรือของเล่นใหม่ได้ทันทีหรือไม่ เพราะอะไรลูกเราต้องใช้เวลาในการปรับตัวมากกับบางอย่าง และจะทำอย่างไรกับกิจกรรมที่ลูกไม่สนใจเลย สิ่งเหล่านี้ผู้เลี้ยงดูเป็นคนสำคัญที่สุดที่จะเรียนรู้และตอบสนองให้เหมาะสมกับลูก และแม้แต่กับพี่น้องก็ยังไม่สามารถใช้วิธีเดียวกันได้ เพราะเด็กแต่ละคนนั้นแตกต่างกันrsz_mf0a1970 (1)

การให้บริการ

ให้คำปรึกษาและบริการการส่งเสริมพัฒนาการการเรียนรู้ในเด็กโดยกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก

  • ประเมินพัฒนาการและพฤติกรรมของเด็ก มองหาความสามารถที่โดดเด่นในตัวเด็กแต่ละคน
  • แนะนำและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการดูแลและกระตุ้นพัฒนาการเด็กให้ตรงกับพื้นฐานของอารมณ์ของลูก รวมทั้งให้เหมาะสมกับวิถีชีวิตที่เป็นจริงของแต่ละครอบครัวด้วย
  • แนะนำเทคนิคในการกระตุ้นพัฒนาการเด็กผ่านของเล่น หรือสื่อการสอนในลักษณะที่ผู้เลี้ยงสามารถเรียนรู้ได้ไม่ยากทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติ
  • เพื่อให้เด็กมีโอกาสพัฒนาความสามารถทุกๆด้านทั้งกล้ามเนื้อมัดใหญ่ กล้ามเนื้อมัดเล็ก ภาษา อารมณ์และสังคม ผ่านกิจกรรมและของเล่นที่หลากหลายครบถ้วนทุกหมวดหมู่ แพทย์และครูจะเป็นทั้งผู้สังเกตและกระตุ้นให้เด็กได้สัมผัสและเรียนรู้อย่างครบถ้วนโดยมองที่ความพร้อมและพื้นฐานทางอารมณ์ของเด็กเป็นหลัก
  • เพื่อให้ผู้ปกครองได้มีโอกาสเข้าใจลูกผ่านกิจกรรมที่มีในกลุ่ม แพทย์และครูจะคอยแนะนำให้ผู้ปกครองเข้าใจสถานการณ์นั้นๆ และลูกตัดสินใจลงมืออย่างไร รวมทั้งชี้แนะถึงสิ่งที่ลูกควรจะทำโดยอ้างอิงพื้นฐานทางอารมณ์ สติปัญญาละวินัยตามวัยของเด็กเป็นหลัก ผู้ปกครองมีโอกาสเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม
  • เด็กๆมีโอกาสเรียนรู้จากแพทย์ ครู รวมทั้งเพื่อนๆที่เข้ากลุ่มได้เรียนรู้ทักษะสังคมตามวัย

rsz_thinkstockphotos-134162493 (1)