ดูแลหัวใจของลูกน้อย

ชั้น 3
เวลาแตกต่างไปแต่ละวัน - กรุณาโทรติดต่อ
66 (0) 2378-9110-1
info@samitivej.co.th
ตึก 2 ชั้น 2
เวลาแตกต่างไปแต่ละวัน - กรุณาโทรติดต่อ
66 (0) 2022-2236-40
info@samitivej.co.th

ตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคหัวใจโดยแพทย์เฉพาะทาง

คลินิกโรคหัวใจเด็กให้บริการรักษาและวินิจฉัยโรคเกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือดในเด็กทุกชนิด เช่น

  • โรคหัวใจพิการแต่กำเนิดชนิดต่างๆ ทั้งที่มีอาการตัวเขียวและไม่เขียว
  • ภาวะหัวใจเต้นผิดปกติ
  • เยื่อหุ้มหัวใจอักเสบกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ
  • ลิ้นหัวใจอักเสบ
  • หลอดเลือดหัวใจโป่ง
  • ไข้รูห์มาติก
  • โรคคาวาซากิ