รักษาโรคพันธุกรรมของลูกน้อย

ชั้น 3
วันอาทิตย์ 13:00 - 15:00 น.
66 (0) 2378-9117-8
info@samitivej.co.th
ตึก 2 ชั้น 2
วันอาทิตย์ 13:00 - 15:00 น.
66 (0) 2022-2236-40
info@samitivej.co.th

โรคพันธุกรรมเมตาบอลิกหลายชนิดสามารถรักษาได้

โรคพันธุกรรมเป็นโรคที่หลายคนรู้จักดีเพราะเป็นสิ่งที่พบเห็นอยู่บ่อยๆ เช่น โรคแคระ โรคท้าวแสนปม โรคกลุ่มอาการดาวน์ โรคฮีโมฟีเรีย หรือโรคธาลัสซีเมีย แต่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยทราบว่าความพิการแต่กำเนิดหลายอย่าง เช่น ภาวะปัญญาอ่อนบางประเภท โรคชักบางชนิด ภาวะเลี้ยงไม่โต หรือ เด็กที่มีรูปร่างหน้าตาผิดพ่อผิดแม่เหล่านี้ก็มีมูลเหตุจากพันธุกรรมด้วยโดยไม่จำเป็นต้องมีประวัติเป็นกับคนในครอบครัวมาก่อน หลายโรครักษาได้ถ้าได้รับการวินิจฉัยถึงสาเหตุที่ถูกต้อง บางโรคป้องกันได้ หรือ มีทางเลี่ยงไม่ให้เป็นโรคซ้ำๆในครอบครัวได้  โดยที่คนในครอบครัวจะต้องมีความเข้าใจในโรคเหล่านี้อย่างถูกต้องจากการรับคำปรึกษาแนะนำจากแพทย์

คลินิกเวชพันธุกรรมและกลุ่มอาการดาวน์มีคณะแพทย์พร้อมตรวจวินิจฉัยและรักษาอาการดาวน์และโรคทางพันธุกรรมแก่เด็กที่มีความบกพร่องแต่กำเนิด  ทีมแพทย์ยังสามารถให้บริการตรวจและวินิจฉัยเพื่อรักษาภาวะกล้ามเนื้อประสาทเสื่อมเด็ก และเด็กที่มีภาวะพัฒนาการช้าและปัญญาอ่อน หลังการรักษาพวกเรายังมีบุคคลากรพร้อมให้การรักษาทำกายภาพบำบัด