ให้ลูกหายใจได้อย่างดีเยี่ยม

ชั้น 3
เวลาแตกต่างไปแต่ละวัน - กรุณาโทรติดต่อ
66 (0) 2378-9119-20
info@samitivej.co.th
ตึก 2 ชั้น 2
เวลาแตกต่างไปแต่ละวัน - กรุณาโทรติดต่อ
66 (0) 2022-2236-40
info@samitivej.co.th

ตรวจ วินิจฉัยหาสาเหตุและรักษาโรคปอดในเด็กทุกชนิด

คลินิกโรคทางเดินหายใจเด็กให้บริการตรวจวินิจฉัย และรักษาผู้ป่วยกลุ่มทางเดินหายใจ และโรคปอด รวมทั้งอาการปอดติดเชื้อในเด็ก คลินิกเรามีพร้อมทั้งบุคคลากรและเครื่องมือทันสมัยล่าสุดพร้อมให้บริการรักษาโรคทางระบบทางเดินหายใจทุกประเภท รวมถึงอาการปอดติดเชื้อในเด็ก โรคปอดเรื้อรังในเด็ก โรคหอบ หืด และอาการต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากโรคปอดในเด็ก

rsz_img__1882