ใส่ใจสุขภาพไตของลูกน้อย

ชั้น 3
เวลาแตกต่างไปแต่ละวัน - กรุณาโทรติดต่อ
66 (0) 2378-9110-1
info@samitivej.co.th
ตึก 2 ชั้น 2
เวลาแตกต่างไปแต่ละวัน - กรุณาโทรติดต่อ
66 (0) 2022-2236-40
info@samitivej.co.th

วินิจฉัย รักษาและติดตามผล

คลินิกโรคไต ทางเดินปัสสาวะ อิเลกโทรไลต์ และความดันโลหิตสูงในเด็กบริการตรวจวิเคราะห์โรคเกี่ยวกับไตและแนวทางป้องกันภาวะลุกลามทางไต ซึ่งเกิดจากโรคพันธุกรรมรวมทั้งอาการอื่นๆที่พบได้ภายหลัง บริการรักษาความผิดปกติของอิเลกโทรไลต์โดยการให้สารน้ำและเกลือแร่ทดแทน รักษาภาวะความดันโลหิตสูงรวมทั้งตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมเพื่อหาสาเหตุ รักษาภาวะขับถ่ายปัสสาวะผิดปกติ เช่น การกลั้นปัสสาวะ ปัสสาวะรดที่นอน รวมทั้งรักษาภาวะไตอักเสบต่างๆ เช่น SLE nephritis, Ig A nephritis 

rsz_neph