ให้ลูกน้อยเจริญเติบโตอย่างแข็งแรง

ชั้น 3
ทุกวัน 07:00 - 20:00 น.
66 (0) 2378-9110-1
info@samitivej.co.th
ตึก 2 ชั้น 2
ทุกวัน 07:00 - 20:00 น.
66 (0) 2022-2236-40
info@samitivej.co.th

เพื่อสุขภาพและการเจริญเติบโตที่สมบูรณ์พร้อม

คลินิกโภชนาการเด็กใส่ใจในเรื่องอาหารและสุขภาพ เนื่องจากสิ่งที่ร่างกายได้รับนั้นส่งผลต่อพัฒนาการทางด้านสมอง การเตรียมตัวให้พร้อมตั้งแต่แรกเริ่มจะช่วยให้เด็กมีพัฒนาการที่สมบูรณ์และเป็นการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้แต่เนิ่นๆ ทีมแพทย์พร้อมดูแลเด็กและแนะนำการเลี้ยงดู เลี้ยงเด็กด้วยนมแม่ เลี้ยงดูด้วยนมผสมหรือเด็กที่มีอาการแพ้นมวัว เด็กไม่โตหรือมีอาการท้องผูกเรื้อรัง ภาวะอุจจาระร่วงเฉียบพลัน เด็กมีโรคอ้วนเกินขนาดหรือมีโรคทางเมตะบอลิก เราสามารถให้การรักษาที่ถูกทางและถูกต้องอย่างรวดเร็ว และมีความทันสมัย

rsz_nutrition

โรคทางโภชนาการที่เราสามารถวินิจฉัยและรักษามีดังต่อไปนี้

1. ปัญหาการให้นมแม่
2. ปัญหาการเลี้ยงดูด้วยนมผสม
3. ปัญหาแพ้นมวัวในทารก
4. ปัญหาเด็กเลี้ยงไม่โตจากสาเหตุต่างๆ
5. ปัญหาโรคท้องผูกเรื้อรัง
6. ปัญหาโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันและเรื้อรัง
7. ปัญหาโรคอ้วน
8. ปัญหาโรคทางเมตะบอลิกต่างๆ