ให้ลูกน้อยสื่อสารได้อย่างดีเยี่ยม

ชั้น 3
ทุกวัน 07:00 - 20:00 น.
66 (0) 2378-9220-1
info@samitivej.co.th
ตึก 2 ชั้น 2
ทุกวัน 07:00 - 20:00 น.
66 (0) 2022-2236-40
info@samitivej.co.th

สำหรับการเริ่มต้นที่ถูกต้องในการสื่อสารของเด็ก

คลินิกหู คอ จมูกเด็ก และความผิดปกติทางการสื่อความหมายให้บริการตรวจความผิดปกติทางอวัยวะสื่อความหมาย หาสาเหตุและวินิจฉัยถึงภาวะผิดปกติพร้อมการฟื้นฟูให้กลับสู่ภาวะปกติ ทางคลินิกมีพร้อมทั้งบุคคลากรและเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยพร้อมให้บริการรักษาโรคเกี่ยวกับหูต่างๆ รวมทั้งโรคในช่องปาก ลำคอ กล่องเสียงและภาวะนอนกรน

คลินิกหู คอ จมูก เด็ก ตรวจรักษาผู้ป่วยเด็กที่มีโรคหรือความผิดปกติดังต่อไปนี้

1. โรคในระบบหู คอ จมูก และอวัยวะที่เกี่ยวข้อง

2. ความผิดปกติในการสื่อความหมาย เช่น   พูดช้ากว่าวัย ได้ยินผิดปกติ  พูดไม่ชัด เสียงผิดปกติ เป็นต้น