ดูแลสุขภาพฟันของลูกน้อย

ชั้น 3
ทุกวัน 09:00 - 20:00 น.
66 (0) 2378-9121-2
info@samitivej.co.th

ใส่ใจในเหงือกและฟันเพื่อสุขภาพในช่องปาก

คลินิกทันตกรรมเด็กให้บริการตรวจและรักษาสุขภาพในช่องปากให้เด็กเล็ก บริการรวมถึงการป้องกันฟันผุ ป้องกันเหงือกอักเสบและทำฟันให้เด็กพิเศษ คลินิกทันตกรรมเด็กโรงพยาบาลเด็กสมิติเวชให้บริการดูแลสุขภาพในช่องปากและฟันของเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัยรุ่นโดยทีมทันตแพทย์เฉพาะทางสำหรับเด็ก การบริการครอบคลุมทั้งทันตกรรมป้องกัน  การรักษาโรคในช่องปากและฟัน การป้องกันและแก้ไขความผิดปกติของการสบฟันในช่วงเปลี่ยนจากฟันน้ำนมเป็นฟันแท้ ตลอดจนการเสริมสร้างทัศนคติต่อการทำฟันซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับเด็ก