สมิติเวช สุขุมวิท ยกทีมไปดูแลคุณถึงบ้าน SAMITIVEJ CARE PLUS AT HOME

เมื่อการดูแลสุขภาพครบวงจรสามารถตอบสนองคุณทุกที่ทุกเวลา ตอบโจทย์สุขภาพดีได้ตั้งแต่ที่บ้าน
สมิติเวชรวมบุคลากรที่มาพร้อมความเชี่ยวชาญ ให้บริการถึงบ้าน สะดวก ไม่ต้องเดินทาง ไม่ต้องรอนาน พร้อมพบแพทย์ประจำตัวผ่านวิดีโอคอล เพียงโทรนัดรับบริการตามวันเวลาที่ท่านสะดวก

เริ่มต้นที่ 4,000 บาท รับเพิ่ม แอลกอฮอล์เจล 70% ขนาด 30 ml และถุงผ้าสมิติเวชขนาดพกพา 1 ใบ
รายการตรวจ Premium Life @Home Premium Life @Home Healthy Life @Home Happy Life @Home
ตรวจสุขภาพแบบพรีเมียม ตรวจสุขภาพแบบพรีเมียม ตรวจสุขภาพเบื้องต้น ตรวจสุขภาพแบบประหยัด
สำหรับบุรุษ > 40 ปี ขึ้นไป สำหรับสตรี > 40ปีขึ้นไป สำหรับบุรุษและสตรี > 40 ปี ขึ้นไป สำหรับบุรุษและสตรี อายุ 16-40ปี
แปลผลตรวจสุขภาพโดยแพทย์ (Doctor Interpretation)
ตรวจวัดระดับไขมันในเลือด (Lipid Profile)
Total Cholesterol
Triglyceride
LDL – Cholesterol
HDL – Cholesterol
ตรวจการทำงานของตับ (Liver Function Test)
SGPT (ALT)
SGOT (AST)
Albumin
Alkaline Phosphatase
Total protein
Total Bilirubin
Direct Bilirubin
GGT (Gamma-GT)
ตรวจการทำงานของไต (Kidney Function Test)
Creatinine plus GFR
BUN
Uric acid (ตรวจหาโรคเก๊าท์)
ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ (Thyroid Function Test)
TSH
Serum T4 and Free T4
Free T3
Tumor marker หรือ สารบ่งชี้มะเร็ง
AFP (Alpha Fetoprotein) (ค่าความเสี่ยงมะเร็งตับ)
CEA (Carcinoembryoinc antigen) (ค่าความเสี่ยงมะเร็งลำไส้)
PSA (Prostate Specific Antigen) (ค่าความเสี่ยงมะเร็งต่อมลูกหมาก)
CA 19-9 (Digestive Tract) (ค่าความเสี่ยงมะเร็งทางเดินอาหาร)
Ca 15-3 (Breast Cancer) (ค่าความเสี่ยงมะเร็งเต้านม)
Ca 125 (Ovary Cancer) (ค่าความเสี่ยงมะเร็งรังไข่)
Vitamin D (ตรวจระดับวิตามินดีในเลือด)
Urine Examination (ตรวจปัสสาวะ)
Electrocardiogram (EKG) (ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ)
Medical Report (สมุดรายงานผลตรวจสุขภาพ)
ราคาโปรโมชั่น 11,000 11,700 4,400 4,000

เงื่อนไข

 • ราคานี้รวมค่าบริการโรงพยาบาลนอกสถานที่ ค่าเจาะเลือดนอกสถานที่ และค่าแปลผลจากแพทย์แล้ว
 • โปรแกรมนี้สามารถให้บริการได้โดยไม่ต้องพบแพทย์ก่อนเจาะเลือด เนื่องจากเป็นการตรวจเลือดทั่วไปตามปกติ
 • โปรแกรมนี้สามารถให้บริการได้ทั้งคนไข้เก่าและผู้รับบริการใหม่ทุกรายที่สนใจ
 • สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์สุขภาพ โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท โทรศัพท์ 020-222-200, 020-222-165

วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2563

โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี เพื่อหาความเสี่ยงโรคร้าย (บริการเจาะเลือดที่บ้าน ไม่มีค่าใช้จ่าย)
โปรแกรม โปรโมชั่น
(บาท)
ราคาปกติ
(บาท)
จองผ่าน
Live Chat
Happy Life Program ตรวจสุขภาพแบบประหยัด | รายการตรวจ 3,000 5,600 2,700
Healthy Life Program ตรวจสุขภาพเริ่มต้น (สุภาพสตรี < 30 ปี) | รายการตรวจ 5,800 10,500 5,500
Healthy Life Program ตรวจสุขภาพเริ่มต้น (สุภาพบุรุษ < 30 ปี) | รายการตรวจ 5,800 10,500 5,500
Healthy Life Program ตรวจสุขภาพเริ่มต้น (สุภาพสตรี 30 – 40 ปี) | รายการตรวจ 11,000 18,000 10,700
Healthy Life Program ตรวจสุขภาพเริ่มต้น (สุภาพบุรุษ 30 – 40 ปี) | รายการตรวจ 7,200 13,000 6,900
Healthy Life Program ตรวจสุขภาพเริ่มต้น (สุภาพสตรี 40 – 50 ปี) | รายการตรวจ 21,200 33,500 20,900
Healthy Life Program ตรวจสุขภาพเริ่มต้น (สุภาพบุรุษ 40 – 50 ปี) | รายละเอียด 16,600 27,000 16,300
Premium Life Program ตรวจสุขภาพแบบพิเศษ (สุภาพสตรี > 50 ปี) | รายการตรวจ 22,700 36,500 22,400
Premium Life Program ตรวจสุขภาพแบบพิเศษ (สุภาพบุรุษ > 50 ปี) | รายการตรวจ 18,000 30,000 17,700
Premium Plus Program ตรวจสุขภาพแบบพิเศษ (สุภาพสตรี > 55 ปี) | รายการตรวจ 28,500 44,000 28,200
Premium Plus Program ตรวจสุขภาพแบบพิเศษ (สุภาพบุรุษ > 55 ปี) | รายการตรวจ 22,500 35,600 22,200

เงื่อนไข

 • ราคานี้รวมค่าบริการโรงพยาบาลนอกสถานที่ ค่าเจาะเลือดนอกสถานที่ และค่าแปลผลจากแพทย์แล้ว
 • โปรแกรมนี้สามารถให้บริการได้โดยไม่ต้องพบแพทย์ก่อนเจาะเลือด เนื่องจากเป็นการตรวจเลือดทั่วไปตามปกติ
 • สำหรับการตรวจร่างกายอื่นๆที่ต้องมาโรงพยาบาล สามารถเก็บสิทธิ์ไว้ได้ และมาใช้ภายใน 1 ปีนับตั้งแต่วันที่ซื้อโปรแกรม
 • โปรแกรมนี้สามารถให้บริการได้ทั้งคนไข้เก่าและผู้รับบริการใหม่ทุกรายที่สนใจ (บริการเจาะเลือดนอกสถานที่ เฉพาะในเขตกรุงเทพฯ เท่านั้น)
 • สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์สุขภาพ โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท โทรศัพท์ 020-222-200, 020-222-165
 • วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2563


โปรแกรม รายละเอียดการตรวจ โปรโมชั่น
(บาท)
โปรแกรมตรวจสุขภาพประหยัด
 • Complete blood count (ตรวจความเข้มข้นของเลือด)
 • Glucose (ตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด)
 • Lipid profile (ตรวจระดับไขมันในเลือด) ได้แก่ Total Cholesterol,Triglyceride,HDL,LDL
 • Kidney function tests (ตรวจการทำงานของไต) ได้แก่ Creatinine,BUN
 • Gout (ตรวจหาโรคเก๊าท์) ได้แก่ Uric acid
 • Liver function tests (ตรวจการทำงานของตับ) ได้แก่ AST,ALT,Alkaline Phosphatase,Total Protein,Total Bilirubin,Direct Bilirubin, Albumin
3,200
โปรแกรมเลือกเสริม
 • Chest x-ray (เอ็กซเรย์ปอด)
480
 • EKG (ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ)
319
 • Urine examination (ตรวจปัสสาวะ)
162
 • Stool Examination & Occult blood (ตรวจอุจจาระ)
330
 • Ultrasound Upper Abdomen (ตรวจอวัยวะในช่องท้องส่วนบน)
1,829
 • Ultrasound Lower Abdomen (ตรวจอวัยวะในช่องท้องส่วนล่าง)
1,829
 • Mammograms with ultrasound breast (การตรวจหามะเร็งเต้านม)
3,800
 • Thin Prep + HPV High risk test (ตรวจมะเร็งปากมดลูก)
4,700
 • Inbody (การตรวจองค์ประกอบของร่างกาย เพื่อวางแผนการมีรูปร่างที่ดี)

800

โปรแกรมเลือกเสริม สำหรับอายุ 40 ปีขึ้นไป
 • Dental Check up (ตรวจฟันโดยทันตแพทย์)
400
 • Audiogram Check-up (ตรวจการได้ยิน)
1,000
 • Eye examination (ตรวจตาทั่วไปโดยจักษุแพทย์)

700

โปรแกรมตรวจตับและไวรัสตับอักเสบ
 • ตรวจไวรัสตับอักเสบ ได้แก่ Hepatitis A Antibody (ตรวจภูมิไวรัสตับอักเสบเอ),Anti-HBs (ตรวจภูมิไวรัสตับอักเสบบี),HBs-Ag (ตรวจเชื้อไวรัสตับอักเสบบี),Anti-HCV (ตรวจภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบซี

1,800

 • ตรวจภาวะไขมันพอกตับด้วยเครื่อง Fibroscan

2,500

โปรแกรมตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน
 • HbA1C (น้ำตาลสะสม), Fundus Camera (ตรวจจอประสาทตา) ,Eye examination (ตรวจจอประสาทตาโดยจักษุแพทย์)
1,279
โปรแกรมตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ (Thyroid function test)
 • TSH ,Free T3,Free T4
896
โปรแกรมตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
 • HIV (เชื้อเอชไอวี) และVDRL (ซิฟิลิส)
27,000
โปรแกรมตรวจคัดกรองโรคมะเร็งในสตรี
 • AFP (Alpha Fetoprotein) ค่าความเสี่ยงมะเร็งตับ
 • CEA(Carcinoembryonic Antigen) ค่าความเสี่ยงมะเร็งลำไส้
 • CA 19-9 (Digestive Tract) ค่าความเสี่ยงมะเร็งตับอ่อนและทางเดินน้ำดี
 • CA 15-3 (Breast Cancer) ค่าความเสี่ยงมะเร็งเต้านม
 • CA 125 (Ovary Cancer) ค่าความเสี่ยงมะเร็งรังไข่
3,017
โปรแกรมตรวจคัดกรองโรคมะเร็งในบุรุษ
 • “PSA (Prostatic Specific Antigen) ค่าความเสี่ยงมะเร็งต่อมลูกหมาก
 • AFP (Alpha Fetoprotein) ค่าความเสี่ยงมะเร็งตับ
 • CEA(Carcinoembryonic Antigen) ค่าความเสี่ยงมะเร็งลำไส้
 • CA 19-9 (Digestive Tract) ค่าความเสี่ยงมะเร็งตับอ่อนและทางเดินน้ำดี
2,223
โปรแกรมตรวจัดกรองมะเร็งปอด
 • CT Chest Low dose (คัดกรองมะเร็งปอดด้วยเครื่องซีทีสแกน)
 • Pulmonary Function Test (เป่าปอดตรวจสมรรถภาพปอด)
6,400
โปรแกรมตรวจคัดกรองโรคหัวใจ
 • Option 1 : Exercise Stress Echocardiogram (การตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกายพร้อมอัลตราซาวด์หัวใจ),ABI (ตรวจการไหลเวียนเลือดที่ไปเลี้ยงหลอดเลือดส่วนปลาย),hs-CRP (สารบ่งชี้การอักเสบซ่อนเร้น)

7,215

 • Option 2 : Exercise Stress Test (การตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย),ABI (ตรวจการไหลเวียนเลือดที่ไปเลี้ยงหลอดเลือดส่วนปลาย),hs-CRP (สารบ่งชี้การอักเสบซ่อนเร้น)

4,615

 • Option 3 : Echocardiogram (การทำอัลตราซาวด์หัวใจ),ABI (ตรวจการไหลเวียนเลือดที่ไปเลี้ยงหลอดเลือดส่วนปลาย),hs-CRP (สารบ่งชี้การอักเสบซ่อนเร้น)

6,615

 • Option 4: CT Calcium Scoring (ตรวจหาแคลเซียมหรือหินปูนที่ผนังหลอดเลือดหัวใจ)
5,500
โปรแกรมตรวจคัดกรองโรคหลอดเลือดสมอง
 • Option 1:Ultrasound Carotid Artery (ตรวจหลอดเลือดใหญ่ที่คอ)

4,500

 • Option2: Transcranial Doppler Ultrasound (ตรวจการไหลเวียนเลือดในหลอดเลือดสมองด้วยคลื่นความถี่สูง)
6,500
 • Option3: Extra Stroke Screening with Ultrasound Carotid Artery & TCD & MRA Brain (ตรวจหลอดเลือดใหญ่ที่คอ ตรวจการไหลเวียนเลือดในหลอดเลือดสมองด้วยคลื่นความถี่สูง และตรวจหลอดเลือดในสมองด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า)
15,000
โปรแกรมตรวจคัดกรองหาภาวะกระดูกพรุน
 • Vitamin D ( 25-Hydroxy vitamin D total (ตรวจระดับวิตามินดี)
2,650
 • Bone Densitometry (ตรวจความหนาแน่นกระดูก)
1,100
โปรแกรมตรวจฮอร์โมนบุรุษ > 45 ปี
 • Testosterone (ฮอร์โมนเพศชาย)
800
โปรแกรมตรวจฮอร์โมนสตรี > 45 ปี
 • Estradiol (ฮอร์โมนเพศหญิงเอสโตรเจน) ,Progesterone (ฮอร์โมนเพศหญิงโปรเจสเตอโรน) ,FSH & LH (ฮอร์โมนเกี่ยวข้องกับการเจริญพันธุ์และการตกไข่)
3,740
โปรแกรมตรวจหาความเสี่ยงมะเร็งกระเพาะอาหารและลำไส้ (แนะนำอายุ > 45ปี)
 • Colonoscopy (Sedation) (ส่องกล้องตรวจความผิดปกติในลำไส้ใหญ่ )

15,000*

 • Gastroscopy (Sedation) (ส่องกล้องตรวจความผิดปกติในกระเพาะอาหาร)
9,500**

เงื่อนไข

 • รายการนี้ยังไม่รวมค่าแปลผลจากแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาล
 • ราคานี้ยังไม่รวมค่าบริการนอกสถานที่ 1,200 บาท / 1 ครอบครัว ยกเว้นท่านซื้อคู่กับโปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี และ Samitivej Check-up @Home จะไม่มีค่าบริการนอกสถานที่ (บริการเจาะเลือดนอกสถานที่ เฉพาะในเขตกรุงเทพฯ เท่านั้น)
 • กรณียอดบิลรวม > 3,000 บาท รับฟรีคูปองรับประทานอาหารมูลค่า 100 บาท ฟรี 1 ใบ
 • กรณียอดบิลรวม > 8,000 บาท รับฟรีคูปองรับประทานอาหารมูลค่า 100 บาท ฟรี 1 ใบ และวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ฟรี 1 เข็ม (สามารถโอนสิทธิ์ได้)
 • *ราคานี้ ต้องซื้อโปรแกรมการตรวจสุขภาพใดๆที่ศูนย์สุขภาพ ตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป ,ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าปรึกษาแพทย์ในครั้งแรก ค่าบริการโรงพยาบาล ค่าตรวจร่างกายก่อนการส่องกล้อง ยาระบาย ค่าห้องส่องกล้อง ค่าห้องพักฟื้นสังเกตอาการหลังส่องกล้อง และกรณีส่องกล้องลำไส้ใหญ่ ที่มีการตัดชิ้นขนาดไม่เกิน 1ซม.มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 1,500 บาท / ชิ้น (ไม่รวมค่าอุปกรณ์การตัดชิ้นเนื้อเพิ่ม) และ กรณีที่ขนาดชิ้นเนื้อไม่เกิน 2 ซม.คิดค่าใช้จ่ายตามจริง
 • **ราคานี้ ต้องซื้อโปรแกรมการตรวจสุขภาพใดๆที่ศูนย์สุขภาพ ตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป , ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าปรึกษาแพทย์ในครั้งแรก ค่าบริการโรงพยาบาล ค่าตรวจหาเชื้อ H.Pylori การตรวจชิ้นเนื้อจากกระเพาะอาหาร ค่าห้องส่องกล้อง ค่าห้องพักฟื้นสังเกตอาการหลังส่องกล้อง


รายละเอียดโปรแกรม ราคาโปรโมชั่น (บาท)
 • เหมาะสำหรับกายภาพบำบัดในกลุ่มผู้ป่วยปวดกล้ามเนื้อและข้อ , Office Syndrome ผู้ป่วย Stroke ในกลุ่มผู้ป่วยหลังผ่าตัด ข้อไหล่ ข้อเข่า ข้อสะโพก
 • แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ในการตรวจประเมินผู้ป่วยครั้งแรก 1 ครั้ง ในโรงพยาบาล
 • กายภาพบำบัดที่บ้าน จำนวน 5ครั้ง

คูปองVirtual Rehab 1 ครั้ง(30นาที) สำหรับปรึกษานักกายภาพบำบัด ในการแนะนำการออกกำลังกายที่บ้าน หรือปรึกษาการจัดท่าทางที่ถูกต้องในที่ทำงาน

9,500

เงื่อนไข

 • บริการนี้ต้องได้รับอนุญาตจากแพทย์โรงพยาบาลสมิติเวช ว่าสามารถให้การรักษาที่บ้านได้
 • ราคานี้รวมค่าเดินทางในระยะ 5 กิโลเมตร นับจากโรงพยาบาลสมิติเวชสุขุมวิท กรณีระยะทางเกิน 5 กิโลเมตร แต่ไม่เกิน 15 กิโลเมตร คิดค่าเดินทาง 1,500 บาท ต่อ โปรแกรม
 • ราคานี้ยังไม่รวม ค่าบริการในโรงพยาบาล
 • คูโปรแกรมนี้ มีอายุ 30 วันนับตั้งแต่วันซื้อบริการ
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกกายภาพ โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท โทร. 020-222-222

รายละเอียดการตรวจ (Program) สำหรับสุภาพบุรุษ (For Male) สำหรับสุภาพสตรี (For Female)
ตรวจสุขภาพโดยแพทย์เฉพาะทาง Physical examination
ตรวจฟันโดยทันตแพทย์ Dental examination
ตรวจหาความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด Complete Blood count
ตรวจหมู่เลือด ABO & Rh Group for hematology
ตรวจคัดกรองภาวะโลหิตจางธาลัสซีเมีย Hb typing
ตรวจไวรัสตับอักเสบบี HBs-Ag
ตรวจภูมิไวรัสตับอักเสบบี Anti-HBs
ตรวจภูมิไวรัสตับอักเสบซี Anti-HCV
ตรวจหาเชื้อซิฟิลิส VDRL
ตรวจหาภูมิไวรัสเอชไอวี Anti-HIV
ตรวจหาภูมิหัดเยอรมัน Rubella IgG
ตรวจน้ำตาลในเลือดหลังอดอาหาร Fasting blood sugar
ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ Thyroid function test
ตรวจการทำงานของไต Kidney function test
ตรวจปัสสาวะ Urine Examination
เอ็กซเรย์ปอด Chest X-Ray
อัลตราซาวด์ช่องท้องส่วนล่าง Ultrasound lower abdomen
ตรวจหาความเสี่ยงมะเร็งปากมดลูกและทางสูตินรีเวช Thin preparation and Gynecologist
สมุดรายงานผลการตรวจ Medical report
ราคาโปรโมชั่น (บาท) Promotion Price (THB) 7,000 12,000

หมายเหตุ

 • ราคานี้ยังไม่รวมค่าบริการนอกสถานที่ 1,200 บาท / 1 ครอบครัว
 • ให้บริการเฉพาะ กรุงเทพ และปริมณฑล โดยต้องจองล่วงหน้า 1 วัน และจะต้องทำการชำระเงินก่อนถึงวันเข้ารับบริการ
 • ในกรณีที่มีผู้รับบริการมากกว่า 1 ท่าน ผู้รับบริการทุกท่านจะต้องอยู่สถานที่เดียวกัน ณ วันรับบริการเท่านั้น
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มได้ที่ศูนย์สุขภาพสตรี โทร.02-022-2555-6

บริการตรวจคัดกรองหาเชื้อโคโรนาไวรัส ราคาโปรโมชั่น (บาท) ราคาปกติ (บาท)
โปรแกรมตรวจคัดกรองไวรัสโคโรนา สำหรับครอบครัวจำนวน 3 ท่านขึ้นไป 6,500 บาท/ท่าน 9,000

หมายเหตุ

 • ราคานี้ยังไม่รวมค่าบริการนอกสถานที่ 1,200 บาท / 1 ครอบครัว
 • ให้บริการเฉพาะกรุงเทพ โดยต้องจองล่วงหน้า 1 วัน และจะต้องทำการชำระเงินก่อนถึงวันเข้ารับบริการ
 • ในกรณีที่มีผู้รับบริการมากกว่า 1 ท่าน ผู้รับบริการทุกท่านจะต้องอยู่สถานที่เดียวกัน ณ วันรับบริการเท่านั้น
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คลินิกฉุกเฉิน โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท โทร. 020-222-222

รายละเอียดการบริการ เงื่อนไข
ให้บริการในกรณีมีนัดทำแผลหลังผ่าตัดและอุบัติเหตุ (ทั้งเด็กและผู้ใหญ่)
 1. คิดค่าอุปกรณ์และหัตถการตามจริง
 2. คิดค่าบริการนอกสถานที่ 1,200 บาท
 3. สำหรับผู้ป่วยที่ได้รับการพิจารณาจากแพทย์แล้วเท่านั้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คลินิกฉุกเฉิน โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท โทร. 020-222-222

หมายเหตุ

 • ราคานี้ยังไม่รวมค่าบริการนอกสถานที่ 1,200 บาท / 1 ครอบครัว
 • ให้บริการเฉพาะ กรุงเทพ และปริมณฑล โดยต้องจองล่วงหน้า 1 วัน และจะต้องทำการชำระเงินก่อนถึงวันเข้ารับบริการ
 • ในกรณีที่มีผู้รับบริการมากกว่า 1 ท่าน ผู้รับบริการทุกท่านจะต้องอยู่สถานที่เดียวกัน ณ วันรับบริการเท่านั้น

รายละเอียดการบริการ เงื่อนไข
ให้บริการเปลี่ยนสายให้อาหาร และสายสวนปัสสาวะสำหรับผู้ป่วยที่รักษาตัวอยู่ที่บ้าน
 • คิดค่าอุปกรณ์และหัตถการตามจริง
 • คิดค่าบริการนอกสถานที่ 1,200 บาท
 • สำหรับผู้ป่วยที่ได้รับการพิจารณาจากแพทย์แล้วเท่านั้น
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คลินิกฉุกเฉิน โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท โทร. 020-222-222

รายละเอียดการบริการ เงื่อนไข
บริการเจาะเลือดและเก็บตัวอย่าง เช่น อุจจาระ ปัสสาวะ เซลล์กระพุ้งแก้ม หรืออื่นๆ ตามแพทย์แนะนำ
 • คิดค่าอุปกรณ์และหัตถการตามจริง
 • คิดค่าบริการนอกสถานที่ 1,200 บาท
 • สำหรับผู้ป่วยที่ได้รับการพิจารณาจากแพทย์แล้วเท่านั้น
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกอายุรกรรม โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท โทร. 020-222-222

 

ทุกกระบวนการให้บริการ ปลอดภัย มั่นใจ ไม่ติดเชื้อ

 • แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ ผ่านการคัดกรองและวัดอุณหภูมิร่างกาย ผ่านเกณฑ์ ก่อนเดินทางมาให้บริการ
 • แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ สวม Face Shield, หน้ากากอนามัย, ถุงมือ ตลอดเวลาขณะปฏิบัติงาน
 • แพทย์และเจ้าหน้าที่ ทำความสะอาดเครื่องมือและอุปกรณ์ทุกชิ้น ก่อนและหลังให้บริการทุกครั้ง
บริการด้วยความห่วงใยทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
เพิ่มความห่วงใยพิเศษด้วยบริการ Home visit เยี่ยมติดตามอาการถึงบ้าน
ระยะเวลา ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2563
นัดหมายเพื่อรับบริการล่วงหน้า โทร. 020-222-222

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างและเราจะตอบกลับมาหาคุณภายใน 48 ชั่วโมง

ให้คะแนนบทความนี้

คะแนน: 3.75 จาก 5 จำนวนโหวต 4 โหวด