สมิติเวช สุขุมวิท - ห้อง VIP Intelligent

ราคา: 12,800.00 บาท  |   -  USD

Facilities & Services:

Admission โทร. 020-222-222

ค่าบริการภายในห้องพัก

  • ราคาห้อง 8,000 บาท/วัน
  • ค่าบริการห้องพัก 1,800 บาท/วัน
  • ค่าการพยาบาล 3,000 บาท/วัน
รวม 12,800 บาท/วัน

อัตราค่าอาหาร

ประเภทอาหาร ราคา (บาท/วัน)
  • อาหารไทยธรรมดา/อ่อน
  • อาหารฝรั่งธรรมดา/อ่อน
  • อาหารญี่ปุ่นธรรมดา/อ่อน
  • อาหารเหลว สำหรับให้ทางสายยาง
615
1,110
1,710
780

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่

Admission โทร. 020-222-222