สมิติเวช สุขุมวิท - ห้อง VIP

ราคา: 10,700.00 บาท  |   -  USD

Facilities & Services:

Admission โทร. 020-222-222

สิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องพัก

สอบถามข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ได้ที่ Admission Center โทร 020-222-222

ค่าบริการภายในห้องพัก

  • ราคาห้อง 6,700 บาท/วัน
  • ค่าบริการห้องพัก 1,400 บาท/วัน
  • ค่าการพยาบาล 2,600 บาท/วัน
รวม 10,700 บาท/วัน

อัตราค่าอาหาร

ประเภทอาหาร ราคา (บาท/วัน)
  • อาหารไทยธรรมดา/อ่อน
  • อาหารฝรั่งธรรมดา/อ่อน
  • อาหารญี่ปุ่นธรรมดา/อ่อน
540
1,110
1,710

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่

Admission โทร. 020-222-222