สมิติเวช ศรีนครินทร์ - ห้องสแตนดาร์ด อินเตอร์

ราคา: 7,255.00 บาท  |   -  USD

Facilities & Services:

สอบถามข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ได้ที่ Admission Center โทร 02-378-9056

 • สามารถเลือกประเภทของเตียงได้ ฟูกวางนอน หรือ นอนบนเตียงธรรมดา

ค่าบริการภายในห้องพัก

 • ค่าห้องพัก 3,200 บาท/วัน
 • ค่าการพยาบาล 2,000 บาท/วัน
 • ค่าบริการห้องพัก 1,200 บาท/วัน
 • ค่าอาหาร 855 บาท/วัน
รวม 7,255 บาท/วัน

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการอาหาร

ประเภทอาหาร ราคา (บาท/วัน)
 • อาหารสายยาง
850
 • Liquid Food (Clear or Thick)
200 บาท/มื้อ
 • อาหารไทยสำหรับเด็ก
  • อายุ 4-11 เดือน
125 บาท/มื้อ
  • อายุ 1-3 ปี
160 บาท/มื้อ
  • อายุ 3-8 ปี (อาหารไทยสำหรับเด็ก)
630
  • อายุมากกว่า 8 ปีขึ้นไป คิดอัตราเดียวกับผู้ใหญ่
855
กรณีเปลี่ยนประเภทอาหารจากอาหารไทย
 • อาหารฝรั่ง เพิ่มเงิน 390 บาท/วัน (415 บาท/มื้อ)
1,245
 • อาหารญี่ปุ่น เพิ่มเงิน 855 บาท/วัน (570 บาท/มื้อ)
1,710
 • อาหารอาหรับ/มุสลิม เพิ่มเงิน 705 บาท/วัน (520 บาท/มื้อ)
1,560
**อัตราค่าอาหารรวมไว้ในราคาค่าห้อง โดยจะคิดมาตรฐานเป็นอาหารไทย

หมายเหตุ

 1. คิดค่าห้องต่อวัน เริ่มตั้งแต่เวลาที่รับไว้ในโรงพยาบาลจนครบ 24 ชั่วโมงเป็น 1 วัน
 2. ในกรณีผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยในแต่เข้าอยู่โรงพยาบาลไม่ครบ 24 ชั่วโมงแล้วกลับ
  • ไม่เกิน 6 ชั่วโมง คิดค่าห้อง 50%
  • นานกว่า 6 ชั่วโมงแต่ไม่เกิน 24 ชั่วโมง คิดค่าห้อง 1 วัน
 3. ถ้ามีการย้ายห้องพักที่อัตราค่าห้องพักที่อัตราค่าห้องต่างกัน ในวันที่ย้ายนั้นจะคิดค่าห้องพักที่ราคาที่สูงที่สุดที่อยู่เกิน 4 ชั่วโมง
อัตรานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่

Admission Center เบอร์ 02-378-9056 / Fax 02-378-9040