แชร์ข้อความนี้

Vaccine Fast Track

ระหว่างวันที่: 14 เมษายน 2563 - 31 ธันวาคม 2563

กรุณาเลือกโรงพยาบาลที่สะดวกในการเข้ารับบริการ

สมิติเวช สุขุมวิท | สมิติเวช ศรีนครินทร์

สำหรับท่านที่ซื้อโปรแกรมวัคซีน Fast Track จะได้รับสิทธิ์ Video Call พบแพทย์ 1 ครั้ง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

เงื่อนไขการรับบริการ

  • เพียงแจ้งเจ้าหน้าที่ ณ จุดรับบัตร และรับวัคซีนที่จุดบริการพิเศษ
  • ผู้รับบริการต้องได้รับคำปรึกษาจากแพทย์ก่อนเข้ารับวัคซีน และเป็นการนัดล่วงหน้าเท่านั้น
  • ใช้บริการได้ที่ โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท และ โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ เท่านั้น
  • ระยะเวลา ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2563

กรุณานัดหมายล่วงหน้า

  • ศูนย์วัคซีน โรงพยาบาล สมิติเวช สุขุมวิท โทร. 02-022-2222
  • ศูนย์วัคซีน โรงพยาบาล สมิติเวช ศรีนครินทร์ โทร. 02-022-2222

ติดต่อสมิติเวช

สอบถามเพิ่มเติม

กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างและเราจะตอบกลับมาหาคุณภายใน 48 ชั่วโมง

เพิ่มเติมจากส่วนนี้