แชร์ข้อความนี้

โปรแกรมตรวจหาภาวะเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง

ระหว่างวันที่: 29 สิงหาคม 2561 - 31 ธันวาคม 2563

คุณมีปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้หรือไม่

 • ความดันโลหิตสูง
 • เบาหวาน
 • อ้วน
 • ไขมันในเลือดสูง
 • โรคหัวใจ
 • ความเครียด
 • สูบบุหรี่และดื่มสุรา
 • ยาบางชนิด เช่น สตรีที่รับประทาน
  ยาคุมกำเนิดร่วมกับเป็นความดันโลหิตสูง
 • อายุที่มากขึ้น จะมีความสัมพันธ์
  ต่อการเสื่อมของหลอดเลือด

ค้นหาความเสี่ยง ก่อนเป็นโรคหลอดเลือดสมอง

ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2563

<!—

โปรแกรม ราคา (บาท)
โปรแกรมตรวจคัดกรองโรคหลอดเลือดสมอง Stroke Screening | รายการตรวจ ราคา 20,000 บาท*
(ปกติ 27,000 บาท)

หมายเหตุ

 • ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการทางการแพทย์แล้ว
 • * ราคาดังกล่าวขอสงวนสิทธิ์สำหรับชาวไทยเท่านั้น
 • ราคาดังกล่าวสามารถใช้บริการได้ที่โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์เท่านั้น
 • ราคาดังกล่าวสามารถซื้อได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2563

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์โรคสมอง และระบบประสาท โทร 02-378-9240

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างและเราจะตอบกลับมาหาคุณภายใน 48 ชั่วโมง

เพิ่มเติมจากส่วนนี้