แชร์ข้อความนี้

โปรแกรมตรวจหาภาวะหยุดหายใจขณะหลับ Sleep Lab

ระหว่างวันที่: 1 กรกฎาคม 2561 - 31 ธันวาคม 2562

คุณมีอาการเหล่านี้หรือไม่

 • ปวดศีรษะหลังตื่นนอน
 • อารมณ์หงุดหงิดแปรปรวน
 • ขาดสมาธิ หลงลืมง่าย
 • นอนเท่าไหร่ก็ไม่หายง่วงนอน
 • หลับในเวลาขับรถ
 • นอนกรน
 • นอนไม่หลับ
 • เพลีย
 • ง่วงนอนมากระหว่างวัน

โปรแกรมตรวจหาภาวะหยุดหายใจขณะหลับ (Sleep Lab)

ราคา 18,000 บาท  (จากปกติ 26,000 บาท)

ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2562

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์โรคสมองและระบบประสาท โทร 02-378-9244

 

หมายเหตุ:

 • ราคาดังกล่าวขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่ถือสัญชาติไทยเท่านั้น
 • ราคาดังกล่าวยังไม่รวมค่าแพทย์และค่าบริการในวันที่ให้คำปรึกษาครั้งแรก
 • สามารถใช้บริการในราคาดังกล่าวได้ที่โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ เท่านั้น
 • สำหรับผู้ที่ซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ รบกวนนำเอกสารยืนยันการชำระเงินมาแสดงยังจุดใช้บริการ
 • สามารถใช้ซื้อโปรแกรมในราคาดังกล่าว และนำมาใช้บริการ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เท่านั้น
 • ราคาดังกล่าวขอสงวนสิทธิ์สำหรับชาวไทยและชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างและเราจะตอบกลับมาหาคุณภายใน 48 ชั่วโมง

เพิ่มเติมจากส่วนนี้