แชร์ข้อความนี้

Fit for School

ระหว่างวันที่: 1 มิถุนายน 2563 - 31 กรกฎาคม 2563


โปรแกรมตรวจสุขภาพเด็กก่อนเปิดเรียน (ช่วงอายุ 5-15 ปี)

รายละเอียดการตรวจ ราคาปกติ ราคาโปรโมชั่น
ตรวจร่างกายโดยกุมารแพทย์ Physical Examination 2,900 2,000
ตรวจวัดสายตา Vision and color blindness screening (if applicable)
ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด Complete Blood Count
ตรวจปัสสาวะ Urine Examination
เอ็กซเรย์ปอด Chest X-rays
ค่าบริการผู้ป่วยนอก Hospital service and nursing service
รายงานผลการตรวจสุขภาพ Medical Report

โปรแกรมตรวจสุขภาพเด็กก่อนเปิดเรียน พร้อมกับฉีดไข้หวัดใหญ่ (ช่วงอายุ 5-15 ปี)

รายละเอียดการตรวจ ราคาปกติ ราคาโปรโมชั่น
ตรวจร่างกายโดยกุมารแพทย์ Physical Examination 4,000 2,500
ตรวจวัดสายตา Vision and color blindness screening (if applicable)
ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด Complete Blood Count
ตรวจปัสสาวะ Urine Examination
เอ็กซเรย์ปอด Chest X-rays
ค่าบริการผู้ป่วยนอก Hospital service and nursing service
รายงานผลการตรวจสุขภาพ Medical Report
ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ Influenza vaccine

หมายเหตุ: ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ ค่าบริการและเวชภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว

นัดหมายเพื่อรับบบริการล่วงหน้า โทร. 020-222-222

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างและเราจะตอบกลับมาหาคุณภายใน 48 ชั่วโมง

เพิ่มเติมจากส่วนนี้