แชร์ข้อความนี้

ตรวจหัวใจก่อนออกสตาร์ท Fit For Run

ระหว่างวันที่: 23 สิงหาคม 2562 - 31 ธันวาคม 2563

โปรแกรมตรวจหัวใจ

โปรแกรมป้องกันความเสี่ยงหัวใจวายกะทันหัน

โปรแกรมโรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท

โปรแกรม

ราคา (บาท)

Young Fit Program (EST) 30-45 ปี (EST) | รายละเอียดเพิ่มเติม 10,000
(ปกติ 12,085)
Senior Fit Program Stress​Echo 45+ (Stress Echo) | รายละเอียดเพิ่มเติม 12,000
(ปกติ 13,185)
ตรวจยีนความเสี่ยงภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันโดยไม่ทราบสาเหตุ และการตรวจสุขภาพที่จำเป็นสำหรับชายและหญิง | รายละเอียดเพิ่มเติม 83,000
ตรวจยีนความเสี่ยงภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันโดยไม่ทราบสาเหตุ และการตรวจสุขภาพที่จำเป็นสำหรับชายและหญิง สำหรับ 2 ท่าน

160,000
(ปกติ 166,000)

หมายเหตุ:

 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่
  • โรงพยาบาลสมิติเวชสุขุมวิท แผนก Life Center โทร. 020-222-749-50
  • โรงพยาบาลสมิติเวชศรีนครินทร์ ศูนย์หัวใจ โทร. 02-378-9114
 • ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
 • ใช้บริการได้ที่ โรงพยาบาลสมิติเวชสุขุมวิท เท่านั้น
 • ราคาดังกล่าว สามารถซื้อได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2563 เท่านั้น และนำมาใช้บริการได้จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2564
 • ขอสงวนสิทธิ์สำหรับชาวไทยและชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและนัดหมาย โทร.02-022-2222

โปรแกรมสำหรับนักกีฬา และผู้ที่เริ่มต้นออกกำลังกายต่อเนื่อง

เพื่อเพิ่มสมรรถภาพร่างกาย ลดการบาดเจ็บ และป้องกันความเสี่ยงจากการเสียชีวิตขณะวิ่ง

*เฉพาะ โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์

โปรแกรม

ราคา (บาท)

Fitness for Run Check up สำหรับอายุ < 35 ปี | รายละเอียดเพิ่มเติม 5,900 *
(ปกติ 11,200)
Fitness for Run Check up สำหรับอายุ > 35 ปี | รายละเอียดเพิ่มเติม 9,500 *
(ปกติ 15,800)
Fitness for Run FIT อายุ < 35 ปี และเคยตรวจสุขภาพมาแล้วไม่เกิน 6 | รายละเอียดเพิ่มเติม 4,700 *
(ปกติ 6,200)
Fitness for Run FIT อายุ > 35 ปี และเคยตรวจสุขภาพมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน | รายละเอียดเพิ่มเติม 8,300 *
(ปกติ 10,800)
โปรแกรมตรวจหาแคลเซียมในหลอดเลือดหัวใจ CT Calcium Scoring 4,500 **
(ปกติ 10,000)
โปรแกรมตรวจหาความผิดปกติของหลอดเลือดหัวใจ CTA Coronary 19,500 **
(ปกติ 24,000)
หมายเหตุ:

 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ โรงพยาบาลสมิติเวชศรีนครินทร์ ศูนย์หัวใจ โทร. 02 378 9114
 • * ราคาดังกล่าว รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
 • ** ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าแพทย์ และค่าบริการโรงพยาบาล
 •  ใช้บริการได้ที่ โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์เท่านั้น
 • ราคาดังกล่าว สามารถซื้อได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2563 เท่านั้น และนำมาใช้บริการได้จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2564
 • ขอสงวนสิทธิ์สำหรับชาวไทยและชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและนัดหมาย โทร.02-022-2222

เพิ่มเติมจากส่วนนี้