แชร์ข้อความนี้

Check-up Program 2019 – สมิติเวช ศรีนครินทร์

ระหว่างวันที่: 1 กุมภาพันธ์ 2562 - 31 ธันวาคม 2562

วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2562
(สามารถใช้ได้ถึง 31 มกราคม 2563)


รายละเอียดของโปรแกรม

รายการ ราคา (บาท)
โปรโมชั่น ปกติ
โปรแกรมตรวจสุขภาพ Standard Health 3,500 5,002
โปรแกรมตรวจสุขภาพ Vital Health 7,000 9,273
โปรแกรมตรวจสุขภาพ Bright Lady Health (25-35 yrs.) 12,500 17,383
โปรแกรมตรวจสุขภาพ Lively Lady Health (35-45 yrs.) 18,500 28,666
โปรแกรมตรวจสุขภาพ Value Lady Health (>45 yrs.) 29,500 48,150
โปรแกรมตรวจสุขภาพ Platinum Lady Health (>45 yrs.) 40,000 61,426
โปรแกรมตรวจสุขภาพ Bright Gentleman Health (25-35 yrs.) 9,000 11,580
โปรแกรมตรวจสุขภาพ Lively GentlemanHealth (35-45 yrs.) 13,500 20,162
โปรแกรมตรวจสุขภาพ Value Gentleman Health (>45 yrs.) 23,500 37,724
โปรแกรมตรวจสุขภาพ Platinum Gentleman Health (>45 yrs.) 31,500 48,156

 

 

หมายเหตุ :

 • ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลฯ
 • สำหรับผู้ที่ซื้อผ่านช่องทาง online ได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2562
 • สามารถใช้สิทธิ์รับบริการหลังซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ได้ตั้งแต่ วันนี้ – 1 มกราคม 2563 เท่านั้น
 • ราคาดังกล่าวขอสงวนสิทธิ์สำหรับชาวไทยและชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น

คำแนะนำการเตรียมตัว สำหรับผู้รับบริการที่เข้ารับการตรวจสุขภาพ

 • งดอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิด ยกเว้น น้ำเปล่า ก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพอย่างน้อย 8 ชั่วโมง
 • ในกรณีที่มีการรับประทานยาประจำ ควรรับประทานยาหลังจากเจาะเลือดและส่งตัวอย่างปัสสาวะแล้ว
 • ตัวอย่างปัสสาวะและอุจจาระ ควรเก็บวันที่เข้ารับการตรวจสุขภาพ สำหรับสตรีควรเก็บตัวอย่างปัสสาวะหลังจากการมีรอบเดือนแล้ว 7-10 วัน
 • ในกรณีที่มีการตรวจดูเลือดปนในอุจจาระ (stool occult blood) ควรงดการรับประทานวิตามินซีอย่างน้อย 3 วัน
 • ควรงดการดื่มแอลกอฮอล์ก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพอย่างน้อย 24 ชั่วโมง
 • ในกรณีที่เข้ารับการตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย (EST)
  1. ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง, เครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของคาเฟอีน, แอลกอฮอล์
  2. หากท่านจำเป็นต้องรับประทานอาหารก่อนการตรวจ กรุณาเลือกเฉพาะอาหารว่าง
  3. ในกรณีที่ท่านอยู่ระหว่างการรักษาหรือมีรับประทานยาประจำ กรุณาแจ้งแพทย์ก่อนรับการตรวจ
  4. หากท่านมีหรือเคยมีอาการเจ็บแน่นหน้าอก หายใจไม่สะดวก กรุณาแจ้งแพทย์ก่อนรับการตรวจ
 • ในกรณีมีการตรวจช่องท้องส่วนล่างด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ควรดื่มน้ำเปล่าและกลั้นปัสสาวะ ก่อนเข้ารับการตรวจเพื่อให้กระเพาะปัสสาวะขยายตัวเต็มที่เพื่อการตรวจที่มีประสิทธิภาพ
 • ในกรณีที่มีการตรวจภายใน (สำหรับสตรี) ควรรับการตรวจหลังการมีรอบเดือนแล้ว 7-10 วัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ ศูนย์สุขภาพ โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ โทร. 02-022-2222

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างและเราจะตอบกลับมาหาคุณภายใน 48 ชั่วโมง

 

เพิ่มเติมจากส่วนนี้