แชร์ข้อความนี้

โปรแกรมตรวจความสมดุลของฮอร์โมน

ระหว่างวันที่: 1 มกราคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563

Anti-Aging Program

เพราะเรื่อง “สุขภาพ” ลึกซึ้งมากกว่าที่เราคุ้นเคย

รายการตรวจ

ผู้ชาย (บาท)

ผู้หญิง (บาท)

1.ตรวจร่างกายโดยแพทย์ PE Checkup * *
2.ฮอร์โมนจากต่อมหมวกไต Morning Cortisol * *
3.ฮอร์โมนจากต่อมหมวกไต DHEAs * *
4.โกรทฮอร์โมน IGF-1 * *
5.โปรตีนขนส่งโกรทฮอร์โมน IGF-BP3 * *
6.ฮอร์โมนเพศชาย Free Testosterone *
7.โปรตีนสำหรับนำฮอร์โมนเพศ Sex Hormone binding globulin * *
8.ฮอร์โมนเพศLH Luteinizing hormone * *
9.ฮอร์โมนเพศFHS Follicle Stimulating Hormone * *
10.ฮอร์โมนเพศProlactin Prolactin * *
11.ฮอร์โมนจากต่อมใต้สมองTSH Thyroid stimulating hormone * *
12.ฮอร์โมนจากต่อมไทรอยด์FT3 FreeTriiodothyronine * *
13.ฮอร์โมนจากต่อมไทรอยด์FT4 Free Thyroxine * *
14.ฮอร์โมนเพศEstradiol Estradiol (E2) * *
15.ฮอร์โมนเพศ Progesterone Progesterone * *
16.ฮอร์โมนอินซุลิน Fasting Insulin * *
17.พาราไทรอยด์ฮอร์โมน Parathyroid hormone * *
18.รายงานผลตรวจสุขภาพ Health Profile * *
 ราคารวม (บาท) 16,270 14,840

 

การปฏิบัติตนเบื้องต้นในการเข้ารับการตรวจสุขภาพ

  • นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ
  • ไม่ต้องงดน้ำและอาหาร
  • เข้ารับบริการตรวจก่อน 10.00 น. เพื่อความแม่นยำในการแปลผล

เงื่อนไขบริการ

  • ราคาแพ็กเกจรวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
  • ใช้บริการที่โรงพยาบาลสมิติเวชชลบุรีเท่านั้น
  • เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

  • ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ โทร. 033-038-871

เพิ่มเติมจากส่วนนี้