การค้นหาขั้นสูง

ล้างค่าทั้งหมด

ส่องกล้องทางเดินอาหาร แบบ NEW NORMAL

ส่องกล้องทางเดินอาหาร แบบ NEW NORMAL กับบริการเสริมห้องพักส่วนตัว หมดกังวลในการเตรียมตัวทั้งก่อนและหลังการตรวจ ด้วยบริการแบบเฉพาะบุคคล

ระหว่างวันที่: 11 สิงหาคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563
สมิติเวช สุขุมวิท สมิติเวช ศรีนครินทร์ ข้อมูลเพิ่มเติม

เสริมสร้างความแข็งแรงของลูกน้อยด้วย"วัคซีน"

วางรากฐานภูมิคุ้มกันให้ลูกน้อย ตั้งแต่แรกเกิด เพื่อความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกายให้เติบโตไปด้วยความมั่นคงทางสุขภาพ

ระหว่างวันที่: 8 กันยายน 2563 - 31 ธันวาคม 2563
สมิติเวช ชลบุรี ข้อมูลเพิ่มเติม