การค้นหาขั้นสูง

ล้างค่าทั้งหมด

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ - สมิติเวช สุขุมวิท

ไข้หวัดใหญ่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน

ระหว่างวันที่: 10 ตุลาคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562
สมิติเวช สุขุมวิท ข้อมูลเพิ่มเติม

วัคซีนสำหรับผู้สูงอายุ

เมื่ออายุเพิ่มมากขึ้น ปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคเพิ่มมากขึ้น ภูมิต้านทานจากที่เคยมีในวัยเด็กอาจลดลง จำเป็นต้องฉีดกระตุ้นวัคซีนใหม่เพื่อเสริมสร้างภูมิต้านโรคให้แก่ร่างกาย

ระหว่างวันที่: 1 มกราคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562
สมิติเวช ชลบุรี ข้อมูลเพิ่มเติม

วัคซีนสำหรับวัยทำงาน

การฉีดวัคซีนอีกแนวทางการป้องกันก่อนเกิดโรคและลดความรุนแรงของโรค

ระหว่างวันที่: 1 มกราคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562
สมิติเวช ชลบุรี ข้อมูลเพิ่มเติม