การค้นหาขั้นสูง

ล้างค่าทั้งหมด

โปรแกรมตรวจหาภาวะอัลไซเมอร์ สมิติเวชชลบุรี

8ใน 10 ของผู้สูงอายุและ 2 ใน 10 ของวัยทำงาน พบความเสี่ยงของภาวะอัลไซเมอร์…อย่ารอให้ถึงวันนั้น

ระหว่างวันที่: 5 สิงหาคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563
สมิติเวช ชลบุรี ข้อมูลเพิ่มเติม

โปรแกรมตรวจสุขภาพดี...คุณเลือกได้

สุขภาพดี…คุณเลือกได้…ไม่ต้องรอจนป่วย

ระหว่างวันที่: 23 กรกฎาคม 2563 - 31 สิงหาคม 2563
สมิติเวช ชลบุรี ข้อมูลเพิ่มเติม

โปรแกรมตรวจฮอร์โมนเพศหญิง

ประจำเดือนมาไม่ปกติ…เรื่องกังวลของผู้หญิง

ระหว่างวันที่: 29 มิถุนายน 2563 - 31 ธันวาคม 2563
สมิติเวช ชลบุรี ข้อมูลเพิ่มเติม

อยู่ไหนก็ปรึกษาแพทย์ได้สมิติเวชชลบุรี

อยู่ไหนก็ปรึกษาแพทย์ได้

ระหว่างวันที่: 15 เมษายน 2563 - 31 ธันวาคม 2563
สมิติเวช ชลบุรี ข้อมูลเพิ่มเติม

โปรแกรมตรวจอัลตร้าซาวน์4 มิติ สมิติเวชชลบุรี

รู้จักลูกน้อยตั้งแต่อยู่ในครรภ์ด้วยอัลตร้าซาวน์ 4D

ระหว่างวันที่: 20 เมษายน 2563 - 31 ธันวาคม 2563
สมิติเวช ชลบุรี ข้อมูลเพิ่มเติม

โปรแกรมผ่าตัดคลอดบุตรเหมาจ่ายสมิติเวชชลบุรี

ต้อนรับสมาชิกใหม่ด้วยความอุ่นใจกับสมิติเวช

ระหว่างวันที่: 20 เมษายน 2563 - 31 ธันวาคม 2563
สมิติเวช ชลบุรี ข้อมูลเพิ่มเติม

โปรแกรมตรวจกล้ามเนื้อและเส้นประสาท สมิติเวชชลบุรี

ค้นหาสาเหตุอาการชาและอ่อนแรง

ระหว่างวันที่: 6 กุมภาพันธ์ 2563 - 31 ธันวาคม 2563
สมิติเวช ชลบุรี ข้อมูลเพิ่มเติม

โปรแกรมคลอดบุตรแบบเหมาจ่ายสมิติเวชชลบุรี

วางแผนต้อนรับสมาชิกใหม่ อย่างปลอดภัย ด้วย มาตรฐานสมิติเวช

ระหว่างวันที่: 1 มกราคม 2562 - 31 ธันวาคม 2563
สมิติเวช ชลบุรี ข้อมูลเพิ่มเติม

สร้างภูมิคุ้มกันเจ้าตัวน้อย...ด้วย"วัคซีน"

วางรากฐานภูมิคุ้มกันให้ลูกน้อย ตั้งแต่แรกเกิด เพื่อความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกายให้เติบโตไปด้วยความมั่นคงทางสุขภาพ

ระหว่างวันที่: 1 มกราคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563
สมิติเวช ชลบุรี ข้อมูลเพิ่มเติม

โปรแกรมตรวจความสมดุลของฮอร์โมน

ความไม่สมดุลของฮอร์โมนจะส่งผลกระทบต่อระบบร่างกายโดยตรง

ระหว่างวันที่: 1 มกราคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563
สมิติเวช ชลบุรี ข้อมูลเพิ่มเติม