การค้นหาขั้นสูง

ล้างค่าทั้งหมด

เมื่อวิกฤติ ให้สมิติเวชดูแล

โรงพยาบาลในเครือสมิติเวชให้บริการรถพยาบาลฉุกเฉินโดยไม่มีค่าใช้จ่าย วันนี้จนกระทั่งหมดช่วงเวลาประกาศเคอร์ฟิว

ระหว่างวันที่: 17 เมษายน 2563 - 30 มิถุนายน 2563
สมิติเวช สุขุมวิท สมิติเวช ศรีนครินทร์ สมิติเวช ธนบุรี สมิติเวช ชลบุรี โรงพยาบาลเด็กสมิติเวช ข้อมูลเพิ่มเติม

บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ถึงบ้าน - สมิติเวช ธนบุรี

(สามารถใช้บริการได้ตั้งแต่วันนี้ – 31  ธันวาคม 2563)

ระหว่างวันที่: 3 เมษายน 2563 - 31 ธันวาคม 2563
สมิติเวช ธนบุรี ข้อมูลเพิ่มเติม

โปรแกรมตรวจหาไวรัส Fast Track - สมิติเวช ธนบุรี

(สามารถใช้บริการได้ตั้งแต่วันนี้ – 31  ธันวาคม 2563)

ระหว่างวันที่: 3 เมษายน 2563 - 31 ธันวาคม 2563
สมิติเวช ธนบุรี ข้อมูลเพิ่มเติม

โรคร้ายป้องกันได้ด้วย "วัคซีน"

สามารถใช้บริการได้ตั้งแต่วันนี้ –  31 ธันวาคม  2563

ระหว่างวันที่: 15 มีนาคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563
สมิติเวช ธนบุรี ข้อมูลเพิ่มเติม

โปรแกรมผ่าตัดแก้ไขสายตา (Femto Lasik)

สามารถใช้บริการได้ตั้งแต่วันนี้ –  31 ธันวาคม  2563

ระหว่างวันที่: 9 มีนาคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563
สมิติเวช ธนบุรี ข้อมูลเพิ่มเติม

โปรแกรมตรวจเบาหวาน

สามารถใช้บริการได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2563

ระหว่างวันที่: 27 กุมภาพันธ์ 2563 - 31 ธันวาคม 2563
สมิติเวช ธนบุรี ข้อมูลเพิ่มเติม

โปรแกรมสแกนหลอดเลือดด้วยเครื่อง CT & Ultrasound

สามารถใช้บริการได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2563)

ระหว่างวันที่: 27 กุมภาพันธ์ 2563 - 31 ธันวาคม 2563
สมิติเวช ธนบุรี ข้อมูลเพิ่มเติม

โปรแกรมตรวจความเสี่ยงอัมพาต

สามารถใช้บริการได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2563

ระหว่างวันที่: 27 กุมภาพันธ์ 2563 - 31 ธันวาคม 2563
สมิติเวช ธนบุรี ข้อมูลเพิ่มเติม

โปรแกรมตรวจคัดกรองและวัคซีนมะเร็งปากมดลูก

สามารถใช้บริการได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2563

ระหว่างวันที่: 27 กุมภาพันธ์ 2563 - 31 ธันวาคม 2563
สมิติเวช ธนบุรี ข้อมูลเพิ่มเติม

โปรแกรมตรวจอัลตร้าซาวด์ 4D

สามารถใช้บริการได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2563

ระหว่างวันที่: 27 กุมภาพันธ์ 2563 - 31 ธันวาคม 2563
สมิติเวช ธนบุรี ข้อมูลเพิ่มเติม