การค้นหาขั้นสูง

ล้างค่าทั้งหมด

สร้างภูมิคุ้มกันและปกป้องลูกน้อย...ด้วยวัคซีน - สมิติเวชศรีราชา

กุมารแพทย์แนะนำให้เด็กอายุตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป จนถึง 2 ปี ควรได้รับการฉีดวัคซีน เพื่อช่วยป้องกันและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคร้ายที่อาจเป็นอันตรายต่อลูกน้อย

ระหว่างวันที่: 1 มกราคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562
สมิติเวช ศรีราชา ข้อมูลเพิ่มเติม