แชร์ข้อความนี้

วัคซีนป้องกันโรคหัด หัดเยอรมัน คางทูม

ระหว่างวันที่: 26 พฤษภาคม 2562 - 31 กรกฎาคม 2562

โรคหัดเป็นได้ ทุกคน ทุกวัย ไม่ใช่เฉพาะเด็กเท่านั้น ติดต่ออย่างรวดเร็วผ่านระบบทางเดินหายใจ อาการรุนแรงมากกว่าไข้หวัดทั่วไป อาจนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนต่างๆ เป็นอันตรายทำให้พิการหรือเสียชีวิตได้

โปรแกรมราคาปกติ
(บาท)
ราคาโปรโมชั่น
(บาท)
วัคซีนป้องกันโรคหัด หัดเยอรมัน คางทูม 1,6271,380/เข็ม

(วันนี้  – 31 กรกฏาคม 2562)

หมายเหตุ

  • ราคานี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่น ๆ
  • ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
  • ราคาดังกล่าว สามารถใช้ได้ตั้งแต่ วันนี้ – 31 กรกฏาคม 2562
  • ราคาดังกล่าวขอสงวนสิทธิ์สำหรับชาวไทยและชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
  • โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แผนกอายุรกรรม เคาเตอร์ 3 อาคาร 1 โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท โทร.02-022-2222

 

ติดต่อสมิติเวช

 

 

เพิ่มเติมจากส่วนนี้