แชร์ข้อความนี้

หยุดโรคร้ายด้วยวัคซีน ทั้งครอบครัว

ระหว่างวันที่: 1 มีนาคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563

วัคซีน

โปรแกรมวัคซีน ราคาโปรโมชั่น (บาท) ราคาปกติ (บาท)
วัคซีนป้องกันงูสวัด 6,000* 7,400
วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ (สำหรับผู้ใหญ่ อายุ 15 ปีขึ้นไป ) 1,200* 1,490
วัคซีนป้องกันโรคปอดบวมชนิดรุนแรง Prevnar 13 3,699* 4,900
วัคซีนป้องกันโรคปอดบวมชนิดรุนแรง Pneumovax 23 3,000* 3,600
วัคซีนป้องกันโรคปอดบวมชนิดรุนแรง Prevnar 13 และPneumovax 23 (2 ครั้ง ) 6,500* 7,500
วัคซีนป้องกันโรคปอดบวมชนิดรุนแรง Prevnar 13 และวัคซีนป้องกันงูสวัด 9,500* 11,400
วัคซีนป้องกันโรคปอดบวมชนิดรุนแรง Pneumovax 23 และวัคซีนป้องกันงูสวัด 8,400* 10,100
วัคซีนป้องกันคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก และวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 2,400* 3,600
วัคซีนป้องกันไข้เหลือง Yellow Fever 3,140* 3,600
วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก Gardasil 1 เข็ม 4,060* 4,700
วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก Gardasil 3 เข็ม 7,800** 13,000
วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก Cervarix  3 เข็ม 6,800**
วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบ เอ 2 เข็ม 5,200* 7,900
วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบ บี 3 เข็ม 3,000* 5,000

หมายเหตุ :

 • *ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ และค่าบริการโรงพยาบาล
 • **ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าแพทย์ และค่าบริการรงพยาบาล
 • ราคานี้ใช้ได้วันที่  1 มีนาคม – 31 ธันวาคม  2563  เท่านั้น
 • สงวนสิทธิ์สำหรับชาวไทยและชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และนัดหมายได้ที่
  • ศูนย์วัคซีน  สมิติเวช  ศรีนครินทร์  โทร. 02-378-9085
  • ศูนย์วัคซีน เคาน์เตอร์ 3 สมิติเวช สุขุมวิท โทร. 02-022-2742-3

สิทธิพิเศษ  จากโรงพยาบาลเด็กสมิติเวช  เพื่อทุกคนในครอบครัว  เมื่อมียอดค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ป่วยเด็กมากกว่า 3,000 บาท คนในครอบครัวรับสิทธิ์


โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท

โปรแกรมครอบครัว เมื่อมียอดค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ป่วยเด็กมากกว่า 3,000 บาท ราคาโปรโมชั่น (บาท) ราคาปกติ (บาท)
วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 860* 1,490
วัคซีนงูสวัด 5,200* 7,400
วัคซีนป้องกันโรคปอดบวมชนิดรุนแรง Prevnar 13 3,200* 4,900
โปรแกรมตรวจสุขภาพ Happy Life Program | รายการตรวจ 3,000** 5,600
โปรแกรมตรวจสุขภาพ Healthy Life Program (Female 30-40 yrs)  | รายการตรวจ 11,000** 18,000
โปรแกรมตรวจสุขภาพ Healthy Life Program (Female < 30 yrs) | รายการตรวจ 5,800** 10,500
โปรแกรมตรวจสุขภาพ Healthy Life Program (Female 40-50 yrs)  | รายการตรวจ 21,200** 33,500
โปรแกรมตรวจสุขภาพ Healthy Life Program (Male 30-40 yrs)  | รายการตรวจ 7,200** 13,000
โปรแกรมตรวจสุขภาพ Healthy Life Program (Male < 30 yrs) | รายการตรวจ 5,800** 10,500
โปรแกรมตรวจสุขภาพ Healthy Life Program (Male 40-50 yrs) | รายละเอียด 16,600** 27,000
โปรแกรมตรวจสุขภาพ Premium Life Program (Female > 50 yrs)  | รายการตรวจ 22,700** 36,500
โปรแกรมตรวจสุขภาพ Premium Life Program (Male > 50 yrs) | รายการตรวจ 18,000** 30,000
โปรแกรมตรวจสุขภาพ Premium Plus Program (Female > 55 yrs.)| รายการตรวจ 28,500** 44,000
โปรแกรมตรวจสุขภาพ Premium Plus Program (Male > 55 yrs.) | รายการตรวจ 22,500** 35,600
โปรแกรมตรวจเต้านม Digital Mammography wiht Ultrasound Breast 3,800**
โปรแกรมตรวจคัดกรองตับอักเสบ Hepatitis screening 1,800**
ตรวจหาคราบหินปูนในหัวใจ ประเมินความเสี่ยงโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ  ด้วยเครื่อง CT Calcium scoring 5,500*** 10,000
ตรวจหาความเสี่ยงสโตรกด้วย Carotid & Transcranial Doppler Ultrasound 8,900**** 13,730
ตรวจโปรแกรมตรวจหาภาวะเสี่ยงของโรคอัลไซเมอร์ (Brain and Stroke screening Program) 17,300**** 21,630
โปรแกรมตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ช่องอกแบบใช้รังสีต่ำ (CT Chest Low dose) 4,700***** 5,500
ตรวจหาภาวะหยุดหายใจขณะหลับที่บ้าน  ด้วยเครื่อง Home Sleep test 11,900****** 14,000

เงื่อนไข

 • *สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และนัดหมายได้ที่ ศูนย์วัคซีน เคาเตอร์ 3 สมิติเวช สุขุมวิท โทร. 02-022-2742-3  ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
 • **สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และนัดหมายรับบริการได้ที่ ศูนย์สุขภาพ (Wellness Center) อาคาร 2 ชั้น 3 โทร.0-2022 -2200 ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
 • ***สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและนัดหมายได้ที่สถาบันหัวใจ โทร.0-2022-2222 ราคาดังกล่าวรวมค่าแปลผลจากแพทย์ และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
 • ****สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ แผนกอายุรกรรม เคาน์เตอร์ 4 อาคาร 1 ชั้น 1 โทร.0-2022 -2200  ราคาดังกล่าวยังไม่รวมค่าแพทย์ ค่าโรงพยาบาลฯผู้ป่วยนอก และค่าสารทึบแสง
 • *****สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและนัดหมายได้ที่ ศูนย์ระบบทางเดินหายใจ โทร.0-2022 -2200  ราคาดังกล่าวรวมค่าบริการโรงพยาบาลฯ แต่ไม่รวมค่ายาและค่าแพทย์
 • ****** สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและนัดหมายล่วงหน้า 2 วัน ได้ที่ แผนกหู คอ จมูก อาคาร 1 ชั้น 1 รพ.สมิติเวช สุขุมวิท โทร.02-022-2222 ราคานี้รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลฯ
 • ราคานี้ใช้ได้เฉพาะ สมิติเวช สุขุมวิทเท่านั้น  สิทธิพิเศษนี้ใช้ได้ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม – 30 เมษายน 2563


โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์

โปรแกรมครอบครัว เมื่อมียอดค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ป่วยเด็กมากกว่า 3,000 บาท ราคาโปรโมชั่น (บาท) ราคาปกติ (บาท)
วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ (สำหรับผู้ใหญ่ อายุ 15 ปีขึ้นไป ) 860* 1,490
วัคซีนป้องกันงูสวัด 5,200* 7,400
วัคซีนป้องกันโรคปอดบวมชนิดรุนแรง Prevnar 13 3,200* 4,900
โปรแกรมตรวจหาภูมิต้านทาน หัด หัดเยอรมัน  อีสุกอีใส 2,400 3,000
โปรแกรมตรวจระดับไขมันในตับ และตรวจหาภาวะตับแข็ง Fibroscan 2,400* 4,500
โปรแกรมตรวจการทำงานของหัวใจขณะออกกำลังกาย   (Exercise Stress Test) 2,300* 4,600
โปรแกรมตรวจหาการอักเสบ และเลือดแฝงในอุจจาระ ค้นหามะเร็งลำไส้ใหญ่
Feacal Occual Blood & Inflammation Screening
1,800* 2,500
โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับผู้ที่อายุน้อยกว่า 25 ปี
Standard Health Program | รายละเอียดเพิ่มเติม
3,000* 5,018
โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับผู้ที่อายุน้อยกว่า 25 ปี
Vital Health Program | รายละเอียดเพิ่มเติม
6,500* 9,197
โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับสุภาพสตรี อายุ 25 – 35 ปี
Bright Lady Health Program (25-35 yrs.)
รับเพิ่ม โปรแกรมผลัดเซลล์ผิวด้วยพลังน้ำ มูลค่า  1,500 บาท  | รายละเอียดเพิ่มเติม
12,000* 17,383
โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับสุภาพสตรี อายุ 35 – 45 ปี
Good Life Lady Health Program (35-45 yrs.)
รับเพิ่ม โปรแกรมผลัดเซลล์ผิวด้วยพลังน้ำ มูลค่า  1,500 บาท | รายละเอียดเพิ่มเติม
18,000* 29,398
โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับสุภาพสตรี อายุมากกว่า 45  ปี
Graceful Life Lady Health Program (>45 yrs.)
รับเพิ่ม โปรแกรมผลัดเซลล์ผิวด้วยพลังน้ำ มูลค่า 1,500 บาท | รายละเอียดเพิ่มเติม
29,000* 49,397
โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับสุภาพสตรี อายุมากกว่า 45  ปี
Grand Life Lady Health Program (>45 yrs.)
รับเพิ่ม โปรแกรมผลัดเซลล์ผิวด้วยพลังน้ำ มูลค่า 1,500 บาท | รายละเอียดเพิ่มเติม
39,500* 62,748
โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับสุภาพบุรุษ อายุ 25 – 35 ปี
Bright Gentleman Health Program (25-35 yrs.) | รายละเอียดเพิ่มเติม
8,500* 11,520
โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับสุภาพบุรุษ อายุ 35 – 45 ปี
Good Life Gentleman Health Program (35-45 yrs.) | รายละเอียดเพิ่มเติม
13,000* 19,860
โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับสุภาพบุรุษ อายุมากกว่า 45  ปี
Graceful Life Gentleman Health Program (>45 yrs.) | รายละเอียดเพิ่มเติม
23,000* 36,171
โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับสุภาพบุรุษ อายุมากกว่า 45  ปี
Grand Life Gentleman Health Program (>45 yrs.) | รายละเอียดเพิ่มเติม
31,000* 48,504
โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับอายุ 60 ปีขึ้นไป  ชีวามีสุข | รายการตรวจ 999** 1,800
โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับอายุ 60 ปีขึ้นไป  ชีวาสุขสันต์  | รายการตรวจ 9,500* 13,531
โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับอายุ 60 ปีขึ้นไป  ชีวาหรรษา  |  สุภาพบุรุษ  | รายการตรวจ 19,500* 28,153
โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับอายุ 60 ปีขึ้นไป  ชีวาหรรษา  |  สุภาพสตรี | รายการตรวจ 22,500* 33,809
โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับอายุ 60 ปีขึ้นไป  ชีวารื่นรมย์  |  สุภาพบุรุษ | รายการตรวจ 29,500* 40,161
โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับอายุ 60 ปีขึ้นไป  ชีวารื่นรมย์  |  สุภาพสตรี | รายการตรวจ 32,500* 49,721
โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม (Mammogram with Ultrasound Breast ) 4,000* 6,000
โปรแกรมตรวจคราบหินปูนในหลอดเลือดหัวใจ ด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT Calcium Score) 4,500** 10,000

เงื่อนไข

 • *ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
 • ** ราคาดังกล่าว รวมค่าแพทย์ แต่ไม่รวมค่าบริการโรงพยาบาล
 • ราคานี้ใช้ได้เฉพาะ สมิติเวช ศรีนครินทร์เท่านั้น
 • สิทธิพิเศษนี้ใช้ได้ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม – 30 เมษายน 2563
 • ติดต่อสอบถามและนัดหมายได้ที่
  • ศูนย์วัคซีน     โทร. 02-378-9085
  • ศูนย์ชีวายั่งยืน โทร.0-2378-9343
  • ศูนย์สุขภาพ  โทร. 0-2378-9229

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างและเราจะตอบกลับมาหาคุณภายใน 48 ชั่วโมง

เพิ่มเติมจากส่วนนี้