แชร์ข้อความนี้

หยุดโรคร้ายด้วยวัคซีน ทั้งครอบครัว

ระหว่างวันที่: 1 มีนาคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563

วัคซีน

โปรแกรมวัคซีน ราคาโปรโมชั่น (บาท) ราคาปกติ (บาท)
วัคซีนป้องกันงูสวัด 6,000* 7,400
วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ (สำหรับผู้ใหญ่ อายุ 15 ปีขึ้นไป ) 1,200* 1,490
วัคซีนป้องกันโรคปอดบวมชนิดรุนแรง Prevnar 13 3,699* 4,900
วัคซีนป้องกันโรคปอดบวมชนิดรุนแรง Pneumovax 23 3,000* 3,600
วัคซีนป้องกันโรคปอดบวมชนิดรุนแรง Prevnar 13 และPneumovax 23 (2 ครั้ง ) 6,500* 7,500
วัคซีนป้องกันโรคปอดบวมชนิดรุนแรง Prevnar 13 และวัคซีนป้องกันงูสวัด 9,500* 11,400
วัคซีนป้องกันโรคปอดบวมชนิดรุนแรง Pneumovax 23 และวัคซีนป้องกันงูสวัด 8,400* 10,100
วัคซีนป้องกันคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก และวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 2,400* 3,600
วัคซีนป้องกันไข้เหลือง Yellow Fever 3,140* 3,600
วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก Gardasil 1 เข็ม 4,060* 4,700
วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก Gardasil 3 เข็ม 7,800** 13,000
วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก Cervarix  3 เข็ม 6,800**
วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบ เอ 2 เข็ม 5,200* 7,900
วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบ บี 3 เข็ม 3,000* 5,000

หมายเหตุ :

  • *ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ และค่าบริการโรงพยาบาล
  • **ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าแพทย์ และค่าบริการรงพยาบาล
  • ราคานี้ใช้ได้วันที่  1 มีนาคม – 31 ธันวาคม  2563  เท่านั้น
  • สงวนสิทธิ์สำหรับชาวไทยและชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และนัดหมายได้ที่
    • ศูนย์วัคซีน  สมิติเวช  ศรีนครินทร์  โทร. 02-378-9085
    • ศูนย์วัคซีน เคาน์เตอร์ 3 สมิติเวช สุขุมวิท โทร. 02-022-2742-3

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างและเราจะตอบกลับมาหาคุณภายใน 48 ชั่วโมง

เพิ่มเติมจากส่วนนี้