แชร์ข้อความนี้

โปรแกรมวัคซีนลูกรัก

ระหว่างวันที่: 1 มกราคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563

 

โปรแกรม Package A
เด็ก 1 หรือ 2 เดือน – 15 เดือน
Package B
เด็ก 4 – 15 เดือน
Smart Kids package

  • ไวรัสตับอักเสบบี หัด คางทูม หัดเยอรมัน วัคซีนรวม (โปลิโอชนิดฉีด)
  • ไข้สมองอักเสบ เยื่อหุ้มสมองฮิบ คอตีบไอกรน-บาดทะยัก
  • วัคซีนนป้องกันสุขไส
11,000.-* 8,200.- *

 

วัคซีนเสริม Smart choices ราคาโปรโมชั่น (บาท)
วัคซีน IPD 4 เข็ม  Prevnar 11,890.- *
วัคซีน IPD 3 เข็ม  Synflorix 9,000.- *

 

วัคซีนป้องกัน Rota virus ราคาโปรโมชั่น (บาท)
Rotateq หยอด 3 ครั้ง 3,990.- *
Rotarix หยอด 2 ครั้ง 2,990.- *

 

วันนี้ – 31 ธันวาคม 2563

หมายเหตุ *ราคานี้ไม่รวมค่าแพทย์ ค่าบริการโรงพยาบาล

สอบถาม โทร. 0-2022-2222

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างและเราจะตอบกลับมาหาคุณภายใน 48 ชั่วโมง

เพิ่มเติมจากส่วนนี้