แชร์ข้อความนี้

โปรแกรมผ่าตัดส่องกล้องทางนรีเวช สมิติเวช ศรีนครินทร์

ระหว่างวันที่: 1 มิถุนายน 2562 - 31 ธันวาคม 2562

รายการตรวจ ราคา (บาท)
โปรแกรมตรวจวินิจฉัยทางนรีเวชโดยการส่องกล้อง (นอนโรงพยาบาล 1 คืน) 86,000
โปรแกรมผ่าตัดทำหมันหญิงผ่านกล้อง (นอนโรงพยาบาล 1 คืน) 86,000
โปรแกรมผ่าตัดซีสต์ / ช็อคโกแลตซีสต์ที่รังไข่(นอนโรงพยาบาล 2 คืน)  148,000
โปรแกรมผ่าตัดเนื้องอกที่มดลูกโดยการส่องกล้อง (นอนโรงพยาบาล 3 คืน) 169,000
โปรแกรมผ่าตัดมดลูกผ่านกล้อง (นอนโรงพยาบาล 3 คืน) 184,000

1 มิถุนายน 31 ธันวาคม 2562

 

หมายเหตุ

  • ราคาดังกล่าวสามารถใช้บริการได้ที่โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์เท่านั้น
  • ขอสงวนสิทธิ์สำหรับชาวไทยและชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
  • โรงพยาบาลฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงใดๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • เงื่อนไขและรายละเอียดเพิ่มเติมของแพ็กเกจกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่

  • ศูนย์สุขภาพสตรี โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์
  • โทรศัพท์ 0-2378-9129-30 e-mail : obgyn@samitivej.co.th

 

ติดต่อสมิติเวช

สอบถามเพิ่มเติม

กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างและเราจะตอบกลับมาหาคุณภายใน 48 ชั่วโมง

เพิ่มเติมจากส่วนนี้