แชร์ข้อความนี้

โปรแกรมตรวจโรคหืด

ระหว่างวันที่: 7 พฤษภาคม 2562 - 30 มิถุนายน 2562

ตรวจโรคหืดได้ทั้งเด็กเล็ก เด็กโต
เพราะเด็กเล็กมีโอกาสเป็นโรคเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
วันนี้ รพ.เด็กสมิติเวช (ศรีนครินทร์)
นำการตรวจโรคหืดเจ้าตัวเล็กมาช่วยพ่อแม่

โปรแกรมราคา (บาท)
วัดระดับ Nitric Oxide ในลมหายใจ (FENO)999 .-
วัดแรงต้านทานในหลอดลม (FOT)999 .-
ตรวจสมรรถภาพปอด999 .-

ราคายังไม่รวมค่าแพทย์ และค่าบริการโรงพยาบาล, การตรวจตามแพทย์สั่งวินิจฉัย

เพิ่มเติมจากส่วนนี้