แชร์ข้อความนี้

โปรแกรมตรวจเบาหวาน Sugar Health Check

ระหว่างวันที่: 1 พฤศจิกายน 2562 - 31 ธันวาคม 2562

โปรแกรมตรวจเบาหวาน Sugar  Health Check Sugar 1
ราคาปกติ
(บาท)
Sugar 2
ราคาปกติ
(บาท)
ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS) * *
ตรวจวัดระดับน้ำตาลสะสม (HbA1c) * *
ตรวจการทำงานของไต (Creatinine) * *
ตรวจโปรตีนในปัสสาวะ (Micro albumin (urine)) * *
ตรวจเท้า (Diabetic foot) * *
ตรวจหาไขมันความหนาแน่นต่ำ (LDL) * *
ตรวจหาไขมันความหนาแน่นสูง (HDL) *
ตรวจหาระดับไขมันไตรกรีเซอไรด์ (Triglyceride) *
ตรวจหาระดับไขมันคอลเรเตอรอล (Total-Cholesterol) *
ตรวจตาโดยจักษุแพทย์ (Eye Check Up) *
ราคา 2,999 1,900

 

หมายเหตุ : 

  • ราคาโปรโมชั่นข้างต้นสามารถใช้บริการได้ที่โรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี เท่านั้น
  • นัดหมายล่วงหน้าที่แผนกอายุรกรรม (ระบบประสาทและสมอง) รพ.สมิติเวช ธนบุรี
  • กรุณางดน้ำ-อาหาร ก่อนเข้ารับการตรวจอย่างน้อย 8-10 ชม.
  • การเข้ารับบริการโปรแกรมข้างต้นอยู่ในดุลยพินิจของแพทย์
  • ราคารวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
  • ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
  • ไม่รวมค่าปรึกษาแพทย์เฉพาะทาง ในกรณีที่จำเป็นต้องส่งปรึกษาเพิ่มเติม
  • โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สอบถามข้อมูลเพิ่เติมได้ที่ : แผนกอายุรกรรม โรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี

โทร. 02-408-0101

หรือ สอบถามข้อมูลโปรโมชั่นเพิ่มเติมได้ที่
Line@ ได้ที่ ID : @samitivejthonburi


เพิ่มเพื่อน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม?

กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างและเราจะตอบกลับมาหาคุณภายใน 48 ชั่วโมง

เพิ่มเติมจากส่วนนี้