แชร์ข้อความนี้

โปรแกรมตรวจหาไวรัส Fast Track – สมิติเวช ธนบุรี

ระหว่างวันที่: 3 เมษายน 2563 - 31 ธันวาคม 2563

โปรแกรมตรวจหาไวรัส (Fast Track)

(สามารถใช้บริการได้ตั้งแต่วันนี้ – 31  ธันวาคม 2563)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม / ลงทะเบียนรับบริการ

เพิ่มเพื่อน

โปรแกรม ราคา(บาท)
ตรวจหาเชื้อไวรัส 6,500
ตรวจหาเชื้อไวรัส + เช็คสุขภาพปอด 7,500
ตรวจหาเชื้อไวรัส + CT Chest (สแกนด้วยคอมพิวเตอร์ 10,000

 

หมายเหตุ :

  • โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา หรือข้อความใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • เข้ารับบริการได้ทุกวันตั้งแต่ 08.00 – 19.00 น.
  • ราคาดังกล่าวยังไม่รวมค่ายา และการรักษาอย่างอื่น
  • กรุณาลงทะเบียนนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการอย่างน้อย 48 ชั่วโมง

เพิ่มเติมจากส่วนนี้