แชร์ข้อความนี้

โปรแกรมตรวจความแข็งแรงของหัวใจแบบเฉพาะเจาะจง

ระหว่างวันที่: 1 กันยายน 2562 - 30 กันยายน 2562

โปรแกรมตรวจความแข็งแรงของหัวใจแบบเฉพาะเจาะจง

โปรแกรมโรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท

โปรแกรม

ราคา (บาท)

โปรแกรมตรวจสุขภาพเกี่ยวกับหัวใจพร้อมการวิ่งสายพาน (EST) | รายการตรวจ 10,000
(ปกติ 12,085)
โปรแกรมตรวจสุขภาพเกี่ยวกับหัวใจพร้อมการใช้คลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงดูการทำงานของหัวใจ (Echo) | รายการตรวจ 11,000
(ปกติ 13,185)
โปรแกรมตรวจสุขภาพเกี่ยวกับหัวใจพร้อมการคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงร่วมกับการวิ่งสายพาน (Stress Echo) | รายการตรวจ 12,000
(ปกติ 14,385)
ตรวจยีนความเสี่ยงภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันโดยไม่ทราบสาเหตุ และการตรวจสุขภาพที่จำเป็นสำหรับชายและหญิง | รายการตรวจ 83,000
ตรวจยีนความเสี่ยงโรคไขมันในเลือดสูงจากพันธุกรรม สำหรับชายและหญิง 68,900
ตรวจยีนความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด 75 ยีน เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคไขมันในเลือดสูง โรคหัวใจชนิดต่างๆ 29,340
ตรวจโรคหลอดเลือดหัวใจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์(CT scan 640 slice)* 15,000*
(ปกติ 16,500)
หมายเหตุ:

  • การตรวจยีนโรคไขมันในเลือดสูงจากพันธุกรรม และยีนความเสี่ยงโรคหัวใจ 75 ยีน ยังไม่รวมค่าแปลผลจากแพทย์และค่าบริการในโรงพยาบาล
  • รายละเอียดการตรวจยีนสามารถสอบถามเพิ่มเติมหรือทำนัดได้ที่แผนก Life Center โรงพยาบาลสมิติเวชสุขุมวิท 020-222-749-50
  • *ควรพบแพทย์เพื่อรับคำแนะนำที่เหมาะสมก่อนการตรวจ ราคาดังกล่าวยังไม่รวมค่ายา ค่าบริการทางการแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาล
  • ราคาดังกล่าวสามารถซื้อได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 กันยายน และสามารถใช้สิทธิ์ถึง 31 ตุลาคม 2562

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและนัดหมาย โทร.02-022-2222

 


โปรแกรมโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์

โปรแกรม ราคา (บาท)
โปรแกรมตรวจสุขภาพคัดกรองโรคหัวใจ Maxcure Heart | รายการตรวจ 4,200*
(ปกติ 6,500)
โปรแกรมตรวจสุขภาพคัดกรองโรคหัวใจ Comprehensive Heart | รายการตรวจ 6,800*
(ปกติ 11,000)
โปรแกรมตรวจสุขภาพคัดกรองโรคหัวใจ Complete Heart | รายการตรวจ 18,500*
(ปกติ 23,000)
โปรแกรมตรวจการทำงานของหัวใจขณะออกกำลังกาย  ราคา 1 ท่าน
(Exercise Stress Test)
2,500**
(ปกติ 4,600)
โปรแกรมตรวจการทำงานของหัวใจขณะออกกำลังกาย  ราคา  2 ท่าน
(Exercise Stress Test)
4,600**
(ปกติ 9,200)
โปรแกรม ตรวจคัดกรองโรคหลอดเลือดหัวใจจากยีน( 10 วัน)
APOE Genotype for Cardiovascular Disease | รายการตรวจ
3,280

โปรแกรมสำหรับนักกีฬา และผู้ที่เริ่มต้นออกกำลังกายต่อเนื่อง

เพื่อเพิ่มสมรรถภาพร่างกาย ลดการบาดเจ็บ และป้องกันความเสี่ยงจากการเสียชีวิตขณะวิ่ง


หมายเหตุ

  • *ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ และค่าบริการโรงพยาบาล
  • ** ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าแพทย์ และค่าบริการโรงพยาบาล
  • ราคาดังกล่าวสามารถซื้อได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 กันยายน และสามารถใช้สิทธิ์ถึง 31 ตุลาคม  2562
  • สามารถใช้บริการได้เฉพาะโรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท และ โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ เท่านั้น
  • ราคาดังกล่าวขอสงวนสิทธิ์สำหรับชาวไทยและชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและนัดหมาย โทร.02-022-2222


ประเมินความเสี่ยงด้วยตัวคุณเอง

 

 

เพิ่มเติมจากส่วนนี้